Lastincova – Techniky artefiletiky pre emocionálny rozvoj detí s mentálnym znevýhodnením, metodické