Zuzana Vardziková

Som liečebná pedagogička a už počas školy som inklinovala k práci s deťmi. Páči sa mi spolu s nimi, cez tvorivosť, hru a príbehy, objavovať svet a vzťahy. Po škole ma zavialo na dva roky do Talianska, vďaka čomu sa táto krajina stala mojou srdcovkou. Venujem sa tiež turistike, háčkovaniu a hre na priečnu flautu. Aktuálne už piaty rok zbieram skúsenosti v práci s deťmi s mentálnym znevýhodnením. Vďaka Broni som spoznala artefiletiku a Sandplaying, ktoré vo svojej práci rada využívam.