Počas dospievania som vedela, že môj život bude sprevádzaný umením a tvorivosťou. Tvorivé začiatky odštartovalo vzdelanie na Strednej umeleckej škole v odbore Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba.

Ďalšie smerovanie začali určovať roky štúdia v odbore Učiteľstvo výtvarných a výchovných predmetov, kedy ma čím ďalej tým viac lákalo pochopiť záhadnú krajinu ľudského myslenia, správania a emócií. Tieto dve cesty sa spojili v štúdiu Arteterapie v Českých Budějoviciach.

Momentálne pracujem ako výtvarný pedagóg na Súkromnej základnej umeleckej škole. Naďalej sa vzdelávam vo forme kurzov zameraných na psychológiu, arteterapiu a artefiletiku pri práci s detským klientom. Prepájanie oboch týchto odborov a spoločné hľadanie tvorivých zdrojov v každom z nás mi naďalej dáva zmysel a chuť v tejto práci pokračovať ďalej.

Kontakt: Mgr. Lívia Andrijková, e-mail: livia.andrijkova@gmail.com

Lívia Andrijková