Práca s rodinou v kontexte hrovej terapie – výcvik v hrovej terapii a práca s rodičmi

Termíny:
26. septembra 2024
27. septembra 2024
28. septembra 2024

7. október 2024 ONLINE 2024

8. novembra 2024
9. novembra 2024

13. decembra 2024
14. decembra 2024

31. januára 2025
1. februára 2025

20. marca 2025
21. marca 2025
22. marca 2025

Kde: OZ Nervuška – ARTE,
Borská 6, Bratislava

Práca s rodinou v kontexte hrovej terapie – výcvikový program