Artetrapia

V našom centre využívame predovšetkým prvky expresívnych prístupov, a to tak pri práci s detskými ako i dospelými klientmi. Pri dospelých ide najmä o techniky arteterapie, pri detských klientoch ide o hrovú a filiálnu terapiu, tiež aj prvky artefiletiky.

Všetky spomenuté formy intervencie môžu byť nápomocné pri rôznych druhoch ťažkostí, s ktorými sa v živote stretávame.

Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Proces arteterapie sa zameriava najmä na techniky, ktorými je možné konkrétnemu jednotlivcovi pomôcť a sprevádzať ho na ceste k nájdeniu riešenia náročnej situácie. 

Arteterapia je jednou z možností ako reflektovať svoje vnútorné prežívanie. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebapoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. My ich budeme striedať, a to v závislosti od preferencií klienta a tém, ktoré sa vo vzťahu klient – terapeut objavia.

Arteterapia kladie dôraz na samotný proces tvorenia, preto výsledok výtvarných aktivít nie je kľúčový.

Využitie hry v terapii spočíva v poskytnutí možnosti k sebavyjadreniu, odreagovaniu a zmierneniu citového napätia dieťaťa hrovým stvárnením a riešením svojich naliehavých problémov. Hra umožňuje porozumenie vlastnému vnútornému prežívaniu. Dieťa sa prejavuje najprirodzenejším a pre neho najbezpečnejším spôsobom. Tak ako dospelý alebo staršie dieťa svoje problémy v rámci terapie vyrozpráva či vydiskutuje, mladšie dieťa môže svoje ťažkosti „odohrať“ – vyjadriť v hre a nanovo spracovať. Môže zvládnuť svoje pocity frustrácie, napätia či neistoty.

V našom centre sa teda v závislosti od toho s čím prichádzate stretnete s hrovou alebo filiálnou terapiou, rodinnou terapiou, prvkami artefiletiky a arteterapie.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close