Sandplaying – terapeutické pieskoviskoSandplaying je terapeutická metóda, ktorá využíva špeciálne navrhnuté pieskovisko, v ktorom sa klient „hrá“ s figúrkami.

Tento prístup klientom umožňuje slobodne sa vyjadriť s využitím piesku a figúrok. Použitím figúrok klient v pieskovisku tvorí obrazy svojho prežívania, a týmto spôsobom môže objavovať samého seba, abreagovať nakumulované napätie, lepšie porozumieť situáciám vo svojom živote, prípadne efektívnejšie nastavovať svoje hranice.

To znamená, že rôzne situácie, ktoré klient zažíva či zažil, má možnosť opätovne v pieskovisku spracovať tak, aby pre neho viac nepredstavovali ohrozenie; má možnosť vysporiadať sa s nepríjemnými zážitkami, aby im lepšie porozumel, aby postupne nachádzal svoje zvládacie zdroje a riešenia. Neverbálna práca so symbolmi (figúrkami) totižto prináša mnohé „aha momenty“, ktoré odhalia možnosti riešení.

Pre koho je Sandplaying vhodný

Je len zdanie, že pre dospelých ľudí vstupujúcich do poradenstva či terapie je prirodzené, že o svojom prežívaní hovoria slovami a tomu, čo sa v nich deje, dokážu na vedomej úrovni pomerne dobre porozumieť. Dospelí, rovnako ako deti, dokážu komunikovať odlišným spôsobom, a tak ako je pre deti prirodzeným nástrojom komunikácie hra, aj s dospelými často využívame práve Sandplaying.

Sandplaying je možné detskému klientovi ponúkať od cca od troch rokov; horná veková hranica nie je stanovená. Touto metódou je možné (podobne ako hrovou alebo filiálnou terapiou) riešiť situácie, kedy sa dieťa ocitlo v náročnom období, alebo pri rôznych druhoch ťažkostí so správaním (ako je zvládanie hnevu, agresívne prejavy či prejavy úzkosti, nechuť chodiť do školy či škôlky, pocikávanie apod.).
Rovnako tak teenageri alebo dospelí klienti využijú terapeutické pieskovisko napríklad pri spracovaní náročných zážitkov, ak sa chcú pozrieť na rôzne situácie „zhora“ či iného uhlu, prípadne pred väčším rozhodnutím.

Sandplaying jednoducho ponúka aktívne riešenie problému. Je vhodný pre deti, dospievajúcich, dospelých klientov, ale aj pre páry alebo rodiny.

Vďaka ohraničenému priestoru pieskoviska a využitiu figúrok má klient jednoducho k dispozícií bezpečný priestor pre vytvorenie svojho trojrozmerného obrazu prežívania bez ohľadu na vek. Klient tento svet otvára, hľadá príčiny ťažkostí a aj cesty k ich liečeniu.

 

Hľadáš príslušenstvo k Sandplaying?

Príslušenstvo a vybavenie k Sandplaying