“Čo človek miluje v detstve, zostáva v srdci navždy.”

Pracujem ako učiteľka v materskej škole. Moja práca nebola úplne priamočiara. Zažila som obdobie hľadania, kedy som chápala, že ma zaujímajú vedy spojené s pedagogikou, psychológiou a výtvarným umením. Kedysi som sa venovala šitiu a módnej tvorbe. Kľukatým smerom som prišla k tomu, v čom sa cítim najlepšie. Pri práci s deťmi a štúdiu pedagogiky a vychovávateľstva, na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre som si potvrdila moje nadšenie pre odbor. Popri štúdiu som našla odpovede na otázky spojené s mnohými záľubami, ako rozumieť tomu čo milujem a zároveň to môcť odovzdať iným. Súčasne ma oslovilo vzdelávanie a semináre v OZ Nervuška – ARTE, zamerané na emocionálny sebarozvoj, arteterapiu, artefiletiku a psychológiu. V nich som pocítila, že smerujem správnou cestou. Práca s deťmi je nekonečná studňa vedomostí, zážitkov a tvorivých nápadov. V živote mi dala veľa a ja to rada vraciam deťom.

OZ Nervuška – ARTE sa venujem deťom v rámci artefiletiky, pozornosť venujem najmä predškolákom a rozvoju zručností v príprave na školskú dochádzku.

Vo voľnom čase sa venujem výrobe materiálov pre deti, štúdiu jazykov – obzvlášť milujem taliančinu, cestovaniu a kultúre, hudbe a hre na gitare, a emócie vkladám aj do tvorby poézie.

Kontakt: Ivana Buráková ivanaburakova@gmail.com

Ivana Buráková
Ivana Buráková