Denný ARTE tábor

pre deti od 5-12 rokov

Nervuška - ARTE a UMA - umenie arteterapie spájajú svoje sily na 5 dní tvorivého dobrodružstva v Arte tábore!

Čo deti zažijú:
Tvorivý program: deti sa naučia rôzne výtvarné techniky, budú experimentovať a tvoriť síce pod vedením lektora, ale slobodne a podľa svojich predstáv. Každý deň nová téma a originálne diela, ktoré si odnesú domov.
Rozvoj sociálnych zručností: hry, dramatizácia, riešenie konfliktov a spolupráca v kolektíve pomôžu deťom rozvíjať dôležité životné zručnosti.
Senzomotorické aktivity: Zábava a aktivity stimulujúce zmysly a reguláciu emócií.
Oddych a zábava: Čas na hry, kamarátov a relax.
Vernisáž: Na záver tábora prezentácia výtvorov pre rodičov a rodinu.

 

KEDY
5. - 9. august 2024

Čas
od: 8:00 - 17:00

Cena:
200,- eur

+ poistenie 5,-Eur
možnosť bez poistenia 0,-Eur

Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)

Prihláška:
k dispozícií na www.nervuska-arte.sk

Kontakt:

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
info@nervuska-arte.sk
www.nervuska-arte.sk
tel.: +421 948 494 989

Prihláška

  Zákonný zástupca

  Údaje o dieťati

  Zdravotná spôsobilosť

  Zdravotné obmedzenia /alergie / intolerancie

  Cena denného ARTE tábora (povinné)

  PODMIENKY ÚČASTI NA DENNOM TÁBORE
  Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení poplatku za tábor.
  Kapacita je limitovaná a zohľadňuje sa poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
  Nervuška ARTE o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie tábora z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.
  Platobné podmienky
  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Nervuška ARTE Mgr. Bronislava Pilarčíková: 5115742824/0900 (v tvare IBAN SK7709000000005115742824)
  Do poznámky uveďte ARTE tábor. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
  Platba priamo na mieste pre nie je možná.

  STORNO PODMIENKY
  Zrušenie prihlášky je možné do 14 dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 13 -7 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 20% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 6 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

  Poplatok pri odhlásení sa menej ako 14 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše podujatie.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou tábora.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti.