Detské kurzy


  Fakturačné údaje

  Ak potrebujete faktúru, vypíšte fakturačné údaje.


  ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese nervuska@gmail.com

   

  PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ

  Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného.

  Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

  Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami. V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.

  Nervuška ARTE o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.


  PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Nervuška ARTE Mgr. Bronislava Pilarčíková:

  5115742824/0900 (v tvare IBAN SK7709000000005115742824)

  Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

  Platba priamo na mieste nie je možná.

  Zrušenie prihlášky je možné do 22 dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 21 -15 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 20% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 14 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

  Poplatok pri odhlásení sa menej ako 14 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

  Organizátor: Nervuška ARTE o.z., Mgr. Bronislava Pilarčíková, Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 50 335 944, DIČ: 2120323645, www.nervuska-arte.sk

  Kontakt: Mgr. Bronislava Pilarčíková, e-mail: nervuska@gmail.com