Fakturačné údaje

Ak potrebujete faktúru, vypíšte fakturačné údaje.


ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese nervuska@gmail.com
CIEĽOVÁ SKUPINA

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií (predovšetkým pracujúcim s dospelou klientelou), ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre osobnostný rast, alebo by radi využili dané techniky v domácom prostredí s blízkymi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.


PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného.

Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami. V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.

Nervuška ARTE o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.


PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Nervuška ARTE Mgr. Bronislava Plešková:

5115742824/0900 (v tvare IBAN SK7709000000005115742824)

Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Platba priamo na mieste nie je možná.

Zrušenie prihlášky je možné do 22 dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 21 -15 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 14 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

Organizátor: Nervuška ARTE o.z., Mgr. Bronislava Plešková, Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 50 335 944, DIČ: 2120323645, www.nervuska-arte.sk

Kontakt: Mgr. Bronislava Plešková, e-mail: nervuska@gmail.com

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close