Fakturačné údaje

  Ak potrebujete faktúru, vypíšte fakturačné údaje.


  ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese nervuska@gmail.com
  CIEĽOVÁ SKUPINA

  Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií (predovšetkým pracujúcim s dospelou klientelou), ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre osobnostný rast, alebo by radi využili dané techniky v domácom prostredí s blízkymi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

  Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.


  PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ

  Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného.

  Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.

  Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami. V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.

  Nervuška ARTE o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.


  PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Nervuška ARTE Mgr. Bronislava Plešková:

  5115742824/0900 (v tvare IBAN SK7709000000005115742824)

  Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

  Platba priamo na mieste nie je možná.

  Zrušenie prihlášky je možné do 22 dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 21 -15 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 14 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

  V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

  Organizátor: Nervuška ARTE o.z., Mgr. Bronislava Plešková, Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 50 335 944, DIČ: 2120323645, www.nervuska-arte.sk

  Kontakt: Mgr. Bronislava Plešková, e-mail: nervuska@gmail.com