Fakturačné údaje

  Ak potrebujete faktúru, vypíšte fakturačné údaje.


  ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese nervuska@gmail.com

  PODMIENKY ÚČASTI NA VZDELÁVACOM PODUJATÍ alebo ZÁŽITKOVOM KURZE

  Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení kurzovného.
  Pri limitovanej kapacite miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. V prípade, že bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vrátený v plnej výške.
  Ubytovanie a stravu si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami. V cene je zahrnuté drobné občerstvenie a výtvarný materiál.
  Nervuška ARTE o.z. si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.

  Platobné podmienky
  Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu OZ Nervuška ARTE Mgr. Bronislava Pilarčíková:
  5115742824/0900 (v tvare IBAN SK7709000000005115742824)
  Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
  Platba priamo na mieste pre nie je možná (okrem niektorých zážitkových kurzov – informujte sa mailom).

  STORNO PODMIENKY – vzdelávanie pre odbornú verejnosť
  Zrušenie prihlášky je možné do 22 dní pred začatím kurzu.

  • Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške,
  • pokiaľ sa odhlásite 21 -15 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 20% z poplatku,
  • pokiaľ sa odhlásite 14 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

  Poplatok pri odhlásení sa menej ako 14 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

  STORNO podmienky – Zážitkové kurzy pre deti a dospelých

  Storno podmienky pri úhrade štyroch stretnutí naraz:
  • pred začatím prvého stretnutia je možné urobiť odhlásenie 3 dni pred začatím a bude vrátená plná suma.
  • poplatok pri odhlásení v lehote kratšej ako 3 dni je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.
  • poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti.
  • v prípade, že sa nebudete/vaše dieťa môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.
  • v prípade úhrady štyroch stretnutí naraz, je možné si jedno stretnutie, v prípade absencie, nahradiť, a to v najbližších štyroch týždňoch. V prípade, ak absencia nastane v júni, najbližší možný termín bude v septembri. Odhlásenie ale musí prebehnúť v lehote dlhšej ako 12 hodín. Ak odhlásenie prebehne v lehote kratšej ako 12 hodín, termín sa považuje za riadne realizovaný a nie je možné ho nahradiť.

  Storno podmienky pri úhrade jedného stretnutia:

  • je možné urobiť odhlásenie 12 hodín pred stretnutím a bude vrátená plná suma.
  • ak odhlásenie prebehne v lehote kratšej ako 12 hodín, termín sa považuje za riadne realizovaný a poplatok sa nevracia. V prípade, že sa nebudete/vaše dieťa môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

  Organizátor: Nervuška ARTE o.z., Mgr. Bronislava Pilarčíková, Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava, IČO: 50 335 944, DIČ: 2120323645, www.nervuska-arte.sk
  Kontakt: Mgr. Bronislava Pilarčíková, e-mail: nervuska@gmail.com