rok 2022

január: Komunikácia s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situácii, ONLINE
január: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, ONLINE
február: Vzťahová väzba a vnímavá komunikácia
február: Sandplaying - terapeutická hra v piesku, ONLINE
marec: Techniky artefiletiky pre "agresívne" deti, ONLINE
marec: Detská kresba pre rodičov, ONLINE
apríl: Techniky artefiletiky pre "agresívne" deti, ONLINE
apríl: Detská kresba pre rodičov, ONLINE
jún: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, ONLINE
jún: Sandplaying - sebapodpora a sebaprijatie
august: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, ONLINE

apríl - jún: Komplexné vzdelávanie v oblasti artefiletiky, ZŠ Vrútocká, Bratislava
máj: Arteterapia pre pomáhajúce profesie, ŠZŠ Mokrohájska, Bratislava
máj: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Návrat o.z., Čadca
júl: Komunikácia s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situáci, Pezinok
august: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, Trenčín; Zavar; Lednické Rovné
september: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, Detva

Pod OZ Nervuška - ARTE sa v roku 2022 konali aj podujatia Senzorická terapia (Linda van Dalen), detská artefiletická skupina a artefiletická skupina pre predškolákov pod vedením našich lektoriek: Lívia Sirotňáková a Ivana Buráková

rok 2021

január: Techniky artefiletiky pre agresívne deti ONLINE
február: Vzťahová väzba a vnímavá komunikácie s dieťaťom ONLINE
február: Poviem ti to farbou ONLINE
marec: Techniky artefiletiky pre agresívne deti ONLINE
apríl: Artefiletika pre deti ONLINE
máj: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky ONLINE
máj - november: Výcviková program v artefiletike
august: Artefiletika v materskej škole
august: Úvod do arteterapie a artefiletiky
október - marec 2022: Detská kresba ako nástroj diagnostiky
november: Komunikácia s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situácií ONLINE
december: Komunikácia s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situácií ONLINE
december: Sandplaying pri práci s dospelým klientom

február: Komunikácia s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situácií, Modra
jún - november: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Košice

rok 2020

Január – júl: Výcvikový program: detská kresba ako nástroj diagnostiky
Február: Artefiletika v materskej škole
Február: Zvieratká v artefiletike
Máj: Artefiletika do každej školy
Máj: Artefiletika pre agresívne deti
August: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
August: Ako komunikovať v záťažovej situácii s dieťaťom v MŠ
September: Artefiletika pre profesionálnych rodičov
November: Poviem ti to farbou

Február: arteterapia pri práci so seniormi, Žilina
Jún – október: Január – júl: Výcvikový program: detská kresba ako nástroj diagnostiky, Košice
August: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti, ZŠ Turnianska, BA
August: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, Banská Bystrica
November: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, spojená škola Metodova, BA

rok 2019

január: Detská kresba ako nástroj diagnostiky
február: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
marec: Úvod do arteterapie a artefiletiky
apríl: Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole
máj: Techniky artefiletiky pre "agresívne" deti
júl: Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti
júl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
september: Ako porozumieť detskému správaniu
november: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
november: Ako efektívne komunikovať s dieťaťom

január: Arteterapia pri práci so seniormi, Zvolen
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Lučenec
máj: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti, Topoľčany
jún: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava
jún: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Myjava

rok 2018

január: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
február: Techniky artefiletiky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením
marec: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
apríl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
máj: Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti
júl: Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí
júl: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
september: Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom
október: Techniky artefiletiky pre vychovávateľov
november: Arteterapia pri práci so seniormi
december: Artefiletika pre materské školy

február: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava
február: Ako porozumieť detskému správaniu, Spišská Belá
marec: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Záhorská Ves
máj: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Poprad
jún: Ako porozumieť detskému správaniu, Púchov
jún: Využitie detskej kresby v arteterapii, Martin
jún: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Holíč
august: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Zvolen
august: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Záhorská Ves
november: Arteterapia pri práci so seniormi, Zvolen

rok 2017

január: Deň s arteterapiou
január: "Krátka" Arterapia
apríl: Arteterapia pri práci so seniormi
apríl: Deň s arteterapiou
máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
jún: Arteterapia a sebapoznanie
august: Ako porozumieť detskému správaniu
október: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Techniky arteterapie pre seniorov
október: Techniky arteterapie pre deti
november: Úvod do arteterapie

január: Ako porozumieť detskému správaniu, Veľké Uherce
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Skalica
marec: Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, Kysucké Nové Mesto
marec: Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením, Červenica
máj: Arteterapia pri práci so seniormi, Topoľčany
september: Ako porozumieť detskému správaniu, Holíč
september: Úvod do arteterapie, Bánovce nad Bebravou
november: Ako porozumieť detskému správaniu, Košice
december: Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením, Žilina

rok 2016

február: Arteterapia pre všetkých
apríl: Krátka arteterapia
máj: Háčkovaná arteterapia
jún: Ako porozumieť detskému správaniu
august: Techniky arteterapie
september: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Deň s arteterapiou
november: DEŇ s arteterapiou
december: Úvod do arteterapie

marec: Úvod do arteterapie, Levoča
marec: Ako porozumieť detskému správaniu, Trenčín
máj: Úvod do arteterapie, Levoča, 21. mája 2016
jún: Arteterapia ako prevencia syndrómu vyhorenia, Pruské
júl: Ako porozumieť detskému správaniu, Ružomberok
jún a september: Poviem ti to farbou, Dolný Kubín
október: Arteterapia pri práci so seniormi: Lehnice
október: Arteterapia pri práci so seniormi, Moravany n. Váhom
november: Úvod do arteterapie, Topoľčany
november: Arteterapia pri práci so seniormi, Handlová
december: Úvod do arteterapie, Svit

rok 2015

máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
august: Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy
november: Úvod do arteterapie

rok 2014

august: Arteterapia a meditácia I
október: Arteterapia a meditácia II