Sme tím, ktorý je nadšený pre expresívne, tvorivé prístupy v psychologickom poradenstve. Primárne pracujeme nielen s jednotlivým klientom (či dospelým alebo detským), ale snažíme sa do poradenského procesu zavziať celý systém – rodinu, v ideálnom prípade i školu.

V našom centre Nervuška – ARTE o.z. sa môžete stretnúť s prvkami hrovej a filiálnej terapie, technikami arteterapie a artefiletiky či poradenstvom a edukáciou v oblasti vzťahovej väzby a výchovy.

Neváhajte nás kontaktovať: 0948 494 989 alebo nervuska@gmail.com

 

Bronislava Plešková