Tvorivej práci a kontaktu s ľuďmi som sa vždy veľmi tešila. No až na materskej dovolenke mi napadlo ako elegantne prepojiť tieto dve oblasti. Spolu s Borisom Hruškovičom sme v roku 2014 usporiadali prvý  arteterapeuticko-meditačný workshop, ktorý sa mimoriadne vydaril. Po úspešnom úvode som sa rozhodla pre workshopy ďalšie a ďalšie. Niektoré viac vzdelávacie, iné zážitkové. Všetky však arteterapeutické. Snažím sa v nich využiť nielen svoje poznatky, ktoré vychádzajú z kvalitných teoretických východísk, ale predovšetkým skúsenosti z mojej práce.

Vyberte si aj vy ten svoj a príďte vyskúšať akú silu v sebe ukrýva arteterapia.


2014

august: Arteterapia a meditácia I
október: Arteterapia a meditácia II

2015

máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
august: Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy
november: Úvod do arteterapie

2016

február: Arteterapia pre všetkých
apríl: Krátka arteterapia
máj: Háčkovaná arteterapia
jún: Ako porozumieť detskému správaniu
august: Techniky arteterapia
september: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Deň s arteterapiou
november: Deň s arteterapiou
december: Úvod do arteterapie

2017

január: Deň s arteterapiou
január: Krátka arteterapia
apríl: Arteterapia pri práci so seniormi
apríl: Deň s arteterapiou
máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
jún: Arteterapia a sebapoznania
august: Ako porozumieť detskému správaniu
október: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Techniky arteterapie pre seniorov
október: Techniky arteterapie pre deti
november: Úvod do arteterapie

workshopy nervuska-arte.sk