Tvorivej práci a kontaktu s ľuďmi som sa vždy veľmi tešila. No až na materskej dovolenke mi napadlo ako elegantne prepojiť tieto dve oblasti. Spolu s Borisom Hruškovičom sme v roku 2014 usporiadali prvý  arteterapeuticko-meditačný workshop, ktorý sa mimoriadne vydaril. Po úspešnom úvode som sa rozhodla pre workshopy ďalšie a ďalšie. Niektoré viac vzdelávacie, iné zážitkové. Všetky však arteterapeutické. Snažím sa v nich využiť nielen svoje poznatky, ktoré vychádzajú z kvalitných teoretických východísk, ale predovšetkým skúsenosti z mojej práce.

Vyberte si aj vy ten svoj a príďte vyskúšať akú silu v sebe ukrýva arteterapia.


2014

august: Arteterapia a meditácia I
október: Arteterapia a meditácia II

2015

máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
august: Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy
november: Úvod do arteterapie

2016

február: Arteterapia pre všetkých
apríl: Krátka arteterapia
máj: Háčkovaná arteterapia
jún: Ako porozumieť detskému správaniu
august: Techniky arteterapia
september: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Deň s arteterapiou
november: Deň s arteterapiou
december: Úvod do arteterapie

2017

január: Deň s arteterapiou
január: Krátka arteterapia
apríl: Arteterapia pri práci so seniormi
apríl: Deň s arteterapiou
máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
jún: Arteterapia a sebapoznania
august: Ako porozumieť detskému správaniu
október: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Techniky arteterapie pre seniorov
október: Techniky arteterapie pre deti
november: Úvod do arteterapie

2018
január: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
február: Artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením
marec: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
apríl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
máj: Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti
júl: Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí
júl: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
september: Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom
október: Techniky artefiletiky pre vychovávateľov
október: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole
október: Arteterapia pri práci so seniormi
december: Artefiletika v materskej škole

2019
január: Kazuistický seminár
január: Detská kresba ako nástroj diagnostiky
február: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
marec: Úvod do arteterapie
apríl: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
máj: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
júl: Techniky artefiletiky pre úzkostné deti
júl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
september: Ako porozumieť detskému správaniu
november: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
november: Ako efektívne komunikovať s dieťaťom
december: Krátka artefiletika

workshopy nervuska-arte.sk