Čo si všímať pred zápisom predškoláka do školyV odporúčaniach pre rodičov často nachádzame, čo všetko má vedieť budúci predškolák, aby do prvého ročníka vstupoval primerane zrelý a dostatočne pripravený. Menej sa stretávame s popisom situácií, pri ktorých potrebujú rodičia zbystriť pozornosť.

Ak podceníme niektoré prejavy u dieťaťa, ktoré potrebovalo viac času na dozretie v predškolskom veku, nadšenie, s ktorým do školy vstupovalo sa môže rýchlo zmeniť na odpor ku školským povinnostiam. To negatívne vplýva na vnímanie vlastnej sebahodnoty, spôsobuje vypäté situácie v rodine a vytvára dlhodobo začarovaný kruh.

Čo si všímať u predškoláka:

Sociálna a emocionálna zrelosť

Pri nástupe do školy dieťa zvláda tráviť čas bez rodičov; v prvých dňoch môže byť pri lúčení prirodzene opatrné a skúmajúce nové prostredie, postupne sa však proces separácie zlepšuje; pri drobnom neúspechu nie je paralyzované, ani neprejde do prudkého afektu. Je schopné reagovať na inštrukciu (napríklad: odloží si veci, prichystá si oblečenie). Zbystriť pozornosť je potrebné ak:

 • je pasívne – nezaujíma sa o nové hry a informácie;
 • jeho afekty ho zvyknú ovládnuť – svoje potreby alebo frustráciu obvykle demonštruje plačom, krikom, hnevom;
 • bojí sa požiadať o pomoc, ale na druhej strane často potrebuje asistenciu rodiča;
 • spontánna hra je výrazne preferovanejšia aktivita než riadená činnosť;
 • pri hre ťažko akceptuje pravidlá, trvá na ich prispôsobení podľa seba; prehra je vysoko frustrujúca a dieťa pravdepodobne odvodzuje hodnotu svojej osobnosti od výhry resp. prehry.

Reč, výslovnosť

Dieťa by malo vedieť rozprávať čisto všetky hlásky a prerozprávať krátky zážitok, alebo dokončiť príbeh, vie opísať obrázok ktorý nakreslilo. Zbystriť pozornosť je potrebné ak:

 • má ťažkosti s výslovnosťou – v škole môže mať ťažkosti s učením písmen, čítaním;
 • nevie samo porozprávať čo rado robí, opísať čo zažilo, alebo rozprávať o kamarátoch;
 • má ťažkosti so zapamätaním básničky (cca. 3 – 4 slohy)
 • nevie odpovedať na otázky z čítaného príbehu; nerozumie deju – v škole môže byť pre dieťa náročnejšie pochopiť zadanie, osvojenie si informácií;
 • nevie v slove označiť prvú a poslednú hlásku, alebo ho vytlieskať a spočítať počet slabík;
 • nejaví záujem o písmená, čísla, nepokúsi sa napísať svoje meno paličkovým písmom.

Motorika

Pred nástupom do školy je významná aj oblasť motoriky, nakoľko pohyb tela a prstov je priamo prepojený s manipuláciou s informáciami. Všímajte si, ako dieťa drží grafický materiál a nožnice a či má radosť zo spontánnej tvorby, ako kreslí línie. Ťažkosti pri kreslení a strihaní sa môžu v škole prejaviť aj v iných oblastiach, napríklad v písaní, prípadne vyššou mierou unaviteľnosti. Mali by sme zbystriť pozornosť ak pri tvorení:

 • má ťažkosti pevne udržať v ruke ceruzku, lep, alebo štetec tak, aby zanechali dostatočne pevnú stopu na papieri;
 • nedokáže nakresliť rôzne typy čiar alebo grafických znakov: napríklad rebrík, kvapky, dom, strom, srdce, alebo nekreslí kompletnú postavu s krkom, tvárou, končatinami a prstami, čiary sú neisté, roztrasené;
 • odmieta strihať nožnicami, má ťažkosti pri vystrihovaní tvarov (špirály, väčšie obrázky);
  nedokáže trhať, či skladať papier a vytvoriť jednoduchý výrobok podľa inštrukcií, napríklad vejár, alebo panáka z papierovej rolky;
 • má ťažkosti zopakovať pohyb pri cvičení (v MŠ napríklad choreografiu pri besiedke),
  hodiť – chytiť loptu, natrieť si chlieb maslom, navliekať korálky, zaviazať motúz, nalievať vodu do pohára, prenášať riad s tekutinou, utierať povrch handrou;
 • má ťažkosti zavesiť si bundu na vešiak, zapnúť zips, zapnúť gombíky, preniesť na stôl tácku
  s jedlom, alebo sa obslúžiť na toalete;
 • pri prezeraní jeho prác si všimnite, či v kresbe neprevládajú chaotické, ťažko identifikovateľné tvary, nepresné, alebo zle pospájané línie; pri lepení podľa predlohy môžu byť tvary zvláštne vyskladané.

Všeobecné znalosti

Dieťa v predškolskom veku by malo vedieť vo vyučovacom jazyku rozlíšiť základné farby, počítať najmenej do 6, rozoznávať základné geometrické tvary, druhy ovocia a zeleniny, ročné obdobia, vedieť vymenovať mesiace, dni v týždni a časti dňa (čo robíme ráno, na obed a večer). Pozná svoj vek, členov rodiny, pamätá si svoju adresu a vie opísať cestu domov, alebo do škôlky. Rozumie základným informáciám o zdraví a chorobe, o výžive, ľudskom tele a prírode. Vymenuje čo jeme, alebo čo nám škodí, pomenuje časti tela a orgány potrebné na dýchanie, trávenie a vylučovanie, rozlišuje domáce, lesné zvieratá a ich mláďatá, pozná bežné zamestnania, ktoré ľudia vykonávajú.

Autorka: Ivana Buráková
uč. pre predprimárne vzdelávanie