Som psychologička a mama. Problematike vzťahovej väzby, vnímavého rodičovstva a rešpektujúcej výchovy sa venujem 6 rokov. Absolvovala som mnohé semináre a workshopy zamerané na komunikáciu a vzťahovú väzbu, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a momentálne som vo výcviku hrovej terapie. Venujem sa poradenstvu dospelým klientom, detským klientom a rodinám, tiež náhradným rodinám. Vediem podporné skupiny vzťahovej, vnímavej výchovy . Spolupracujem tiež s Ligou za duševné zdravie a snažím sa šíriť osvetu o duševných chorobách s cieľom ich destigmatizovať a poukázať na dôležitosť ich prevencie.

viac na: www.waelma.sk

Martina Wäldl