Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky

Detská kresbaako nástroj psychodiagnostiky
Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky

Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole


AKO POROZUMIEŤ DETSKÉMU SPRÁVANIU
AKO POROZUMIEŤ DETSKÉMU
SPRÁVANIU

ONLINE

Máte vo svojom okolí agresívne, neposlušné, problémové dieťa?
Na chvíľu zabudnite na tieto prívlastky a radšej sa pripojte na webinár:

AKO POROZUMIEŤ DETSKÉMU SPRÁVANIU

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu

 •  Ciele detského správania
 • Možnosti práce s deťmi s poruchami správania
 • Prečo sa nebáť detskej zlosti
 • Ako pracovať s emóciami detí
 • Efektívne a neefektívne formy komunikácie s dieťaťom

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov a RODIČOM. Na webinári sa môžu zúčastniť všetci tí, ktorí sa chcú o danej téme dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 25,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Účastnícky poplatok je možné, po dohode, hradiť v dvoch splátkach.

Termíny

12. júna 2023
(16:00 – 18:00)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com


 

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

ONLINE

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

Cieľová skupina

Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote. Všetci účastníci a účastníčky kurzu na záver dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 5.8.2023

Počet účastníkov – max. 20. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 47,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

17. augusta 2023
(09:00 – 13:30)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com