Naše zážitkové tvorenie pre deti využíva v prvom rade princípy artefiletiky. To znamená, že špeciálna pozornosť je venovaná zážitku z tvorby, pretože ten podnecuje prirodzenú detskú zvedavosť a tvorí základ pre poznávanie a učenie. Artefiletika tiež prostredníctvom výtvarnej tvorby vedie dieťa k sebapoznávaniu a rozvoju sociálnych zručností.

Na našich kurzoch rozvíjame tieto zručnosti u detí:

 • Rešpektovanie hraníc- druhých aj svojich vlastných
 • Integráciu pravidiel v kolektíve- učíme sa neubližovať si a neničiť veci
 • Zodpovednosť- deti sa samostatne rozhodujú, volia si vybrané materiály a činnosť
 • Pomáhame deťom – zvládnuť proces separácie
 • Obdobie vzdoru- prekonávame spolu v rešpektujúcom dialógu
 • Zvládanie hnevu a agresívneho správania- porozumenie svojim emóciám a ako ich prejavovať
 • Podpora sociálnych väzieb- hľadanie si kamarátov a osvojenie si zručností pri zvládaní konfliktov
 • Komunikáciu- ako zdieľať svoje emócie a potreby
 • Grafomotorické cvičenia- na podporu celého tela, jemnej a hrubej motoriky rúk
 • Tvorivosť- ako prevenciu úzkosti

Deti u nás tvorbu využívajú ako pomocný nástroj pre:

 • poznávanie sveta
 • ujasňovanie poznatkov o okolitej realite
 • odreagovanie emócií

My, samozrejme, využívame nehodnotiaci prístup

 • Zdržujeme sa ako záporného hodnotenia, tak pochvaly. Využívame ocenenie a spätnú väzbu.
 • Za dôležité považujeme popis činnosti, situácie a okolností.
 • Dieťa si tak buduje pocit vlastnej sebahodnoty a nie je závislé na sebapotvrdení od okolia.

Našim cieľom je vytvoriť bezpečné a rešpektujúce prostredie, kde deti môžu:

 • Slobodne tvoriť
 • Neboja sa, že niečo pokazia
 • Nie sú závislé na hodnotení zvonka
 • Rastie ich sebadôvera a chuť sa výtvarne prejaviť
Zážitkové tvorenie pre deti
Zážitkové tvorenie pre deti

Praktické informácie
U nás sa prezúvame, preto Vás prosíme, aby ste si k nám priniesli papuče.
Odporúčame deťom obliecť oblečenie v ktorom sa môžu zašpiniť.
Rodičia sú prítomní pri deťoch mladších ako 4 roky.

Cenník:
Zážitkové tvorenie pre deti – skupina maximálne 6, resp. 8 detí (50 min): 13,-eur (platba 4 stretnutí vopred: 40,-eur)

Kontakt:
Mgr. Lívia Sirotňáková
artedetskekurzy@gmail.com
tel.: 0948494989