Broňa Pilarčíková

Som mama, manželka, psychologička. Vášnivá háčkarka so zmyslom pre detail a záľubou v titernej práci 🙂 Milujem deti, háčkovanie, artefiletiku a arteterapiu, „hrovku“ a figúrky v pieskovisku 😉 Obrovský význam pre mňa majú poznatky o vzťahovej väzbe a ich uplatňovanie pri práci s rodičmi našich detských klientov.

Táto stránka vznikla z presvedčenia, že výtvarné umenie a hra poskytuje obrovský priestor pre sebapoznanie a sebarealizáciu. Umožňuje nám lepšie spoznať nielen seba samých, ale aj našich blízkych, dospelých či detských klientov, s ktorými pracujeme.

K vytvoreniu nášho centra Nervuška – ARTE ma viedli moje skúsenosti a jedinečné arteterapeutické a artefiletické zážitky pri práci s deťmi i dospelými. Ponorenie sa do „hrovky“ a práce v terapeutickom pieskovisku ma v tomto smerovaní len utvrdili.

Hľadanie si vlastnej cesty mnohokrát nebolo jednoduché. Preto by som vám teraz rada predstavila moju stránku nervuska-arte.sk. Vám, ktorí máte záujem o poznanie seba samého, lepšie rozumieť svojím deťom, a pritom sa mnohému naučiť.


O arteterapiu som sa začala zaujímať, ešte ako študentka psychológie, v roku 2007, keď sa na Slovensku začali objavovať prvé kurzy a workshopy. Vyštudovala som psychológiu, v ktorej ma zaujala práve arteterapia pre jej blízkosť s výtvarným umením ako komunikačným prostriedkom. Po štúdiu som pracovala v OZ Pre radosť, v ktorom som ako dobrovoľníčka pôsobila už od roku 2002. V tomto jedinečnom občianskom združení som spočiatku pracovala ako animátorka v detských táboroch, postupne som svoje pole pôsobenia rozšírila aj na realizáciu tréningov pre animátorov voľného času s využitím artefiletiky.

Nakoľko milujem háčkovanie a prácu s priadzou, so svojou vášňou som sa neuspokojila len ako s hobby. Po ukončení štúdia sa zo mňa nestala psychologička na plný úväzok, chcela som sa venovať i ručným prácam, ktoré mám záujem dookola rozvíjať, neustále sa učiť. Ostala som verná svojej vášni, a tak som sa rozhodla pre ďalšie štúdium na súkromnej umeleckej škole v odbore „odevný a textilný dizajn“. Štúdium som nedokončila, nakoľko som dostala ponuku pracovať ako psychológ v CPPPaP, kde som riadila úsek prevencie. Mala som možnosť pracovať so skupinami detí a dospelých, čo bolo mojím snom, ale predovšetkým využívať arteterapiu a artefiletiku vo svojej práci (mimo iných nespočetných aktivít s deťmi). Svojmu umeniu sa však aktívne i naďalej venujem vo svojom voľnom čase (v r. 2015 sme dokonca s kamarátkou Kristínou Baluchovou vydali knižku „Kamoši z vypáraného svetra“:)

V CPPPaP som pracovala do nástupu na materskú dovolenku v r. 2013. Syn Jerguš ma na čas odstavil od háčika i arteterapie, no po pár mesiacoch som už opäť podľahla čaru priadzí a psychológií. 

Popri individuálnej práci s klientmi som so svojou kamarátkou Bibou Lackovičovou (dnes už i kolegyňou 🙂 začala robiť arteterapeutické workshopy. V rámci nich sa venujeme najmä komunikačnej a vzťahovej oblasti, skupinovej práci s deťmi a mladými ľuďmi na rôznorodé témy. 

„Arte“ workshop je aktivita, ktorá ma nesmierne napĺňa, teší a posúva každým kurzom ďalej a ďalej v odhodlaní venovať sa v živote práve arteterapii a artefiletike.  Workshopy robievame prevažne v Bratislave, no rada však chodím aj priamo za účastníkmi do škôl, poradní, metodických centier či domovov sociálnych služieb.

Keďže mojou hlavnou klientelou sú deti a ich rodičia, vo svojej práci využívam poznatky teórie attachmentu, rešpektujúce komunikačné nástroje a Sandplaying ako ďalšiu formu expresívnej možnosti vyjadriť sa. Mám absolvovaný Výcvikový program v arteterapii a artefiletike, Výcvikový program rodinnej terapie so zameraním na vzťahovú väzbu, Výcvikový program v hrovej terapii i Sandplaying.

Aktívne sa venujem téme komunikácie v školstve, resp. v prostredí pomáhajúcich profesií a psychodiagnostike detskej kresby. Nervuška – ARTE je poskytovateľom inovačného aj celoživotného vzdelávania a sme súčinní pri poskytovaní aktualizačného vzdelávania.

Okrem súkromnej praxe pôsobím ako školský psychológ v ZŠ Veľký Biel a pôsobím na Paneurópskej vysokej škole, momentálne som na rodičovskej dovolenke s mladším synom.