Individuálne poradenstvo pre deti (a rodičov)Nejeden rodič z času na čas zažíva obdobie, kedy sa mu správanie vlastného dieťaťa nezdá. Má pochybnosti a možno uvažuje, čo ešte je v norme, a čo už hranicu normálnosti prekračuje. Rodič často hľadá nasmerovanie i vo výchovných otázkach, keď si nie je istí, či postupuje správne alebo sa mu zdá, že jeho výchovné metódy nefungujú.

Ak je rodič v úzkych, je namieste sa poradiť.

Na dieťa je možné reagovať i bez kriku, vyhrážok a manipulácie. Je možné ich, naopak, viesť a sprevádzať detstvom s pokojom a prijatím, no pritom jasne a zrozumiteľne stanovenými hranicami.


S detskými klientmi a ich rodičmi sa venujeme hľadaniu východísk v situáciách, ako napríklad:

  • Psychosomatické ťažkosti
  • Ťažkosti so separáciou (odlúčenie od rodiča, adaptácia na škôlku, školu)
  • Úzkostné stavy, extrémny strach dieťaťa
  • Záchvaty hnevu a iné búrlivé emočné reakcie
  • Výchovné ťažkosti (hranice, spolupráca a komunikácia, vzdor…)
  • Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov)
  • Pomočovanie
  • Rozvodové a porozvodové obdobie
  • Súrodenecká žiarlivosť
  • „Neposlušné“ dieťa, na ktoré sú samé sťažnosti

Jedna rodičovská konzultácia trvá obvykle 50 – 60 minút.

Cenník:
Cena prvého stretnutia je 50,-eur
Cena každého ďalšieho stretnutia je 44,-eur

Cena každého ďalšieho stretnutia (počas rodičovskej dovolenky trvanie 40min cez platformu ZOOM): 38,-eur
Hrová terapia, Sandplaying (30 minút): 30,-eur
Súrodenecká terapia (40 minút): 44,-eur
Rodinná terapia (60-70 minút): 47,-eur

Individuálna arteterapia ( 50-70 min. ) – 47€

Úvodný screening dieťaťa (100-120 minút): 90,-eur

Prednostný termín (do 48hod., počas aktuálnej rodičovskej dovolenky sa za prednostný termín považuje termín do 14 dní), termín vo večerných hodinách (v intervale 18:30-20:00), termín cez víkend: +20,-eur

Vypracovanie správy pre potreby zákonných zástupcov, resp. školy, škôlky: 38,-eur

Mailová konzultácia: 12,-eur
Tlf. konzultácia 0,85,-eur/minúta

Kontakt: nervuska@gmail.com, tel.: 0948494989