PREDŠKOLSKÉ TVORIVÉ DIELNE

každý UTOROK alebo STREDU

Tvorba v ateliéri podnecuje zvedavosť, ktorá je základom pre poznávanie a učenie. Pri stretnutiach predškolákov, v malej skupine, vedieme deti: 

  • k návykom, ktoré budú potrebovať pred nástupom do školy, prostredníctvom hier
  • posilneniu zručností v grafomotorike, komunikácii a počítaní
  • dôvere k svojim schopnostiam, potrebnej pri zvládnutí zápisu do školy a neskôr i v procese učenia

 

Kurz je určený

  • deti v predškolskom veku, alebo s odkladom školskej dochádzky.

Počet účastníkov

  • maximálne 8 detí.

Termín kurzu
od 30.januára 2024,
každý utorok alebo stredu

Čas
17:30 - 18:20 hod.

Účastnícky poplatok
Cena za stretnutie: 16,-eur (Pri úhrade vopred za 4 stretnutia je cena 56,-eur (cena za jedno stretnutie 14,- eur).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška:
k dispozícií na www.nervuska-arte.sk

Kontakt:

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na: Ivanku Burákovú
nervuska.predskolaci@gmail.com
www.nervuska-arte.sk


Kurzy pre mládež a dospelých