Kurz pre predškolákov

PREDŠKOLSKÉ TVORIVÉ DIELNE

Čo by mal zvládnuť predškolák, pred osvojením čítania, písania a počítania?

V našej predškolskej dielni posilníme jeho zručnosti, pred nástupom do školy.

Čo budeme rozvíjať a ako budú deti tráviť čas v našom ateliéri?

 • Samostatnosť a rozhodovanie – zvolia si činnosť, zvládnu záťažové situácie v kolektíve;
 • Jemnú motoriku, potrebnú na zvládnutie písania – naučia sa strihať, držať ihlu a niť, modelovať z hliny, využijú hry s gombíkmi, korálkami, paličkami, pieskom, drobným výtvarným materiálom;
 • Všeobecné poznanie – objavia informácie o svete, zvieratách, prírode, cestovaní, zdraví;
 • Spájanie poznatkov - preskúmajú tajomstvá kníh, časopisov, encyklopédií;
 • Sústredenie – tvorivo zvládnu úlohu, doplnia, spoja, dokončia obrázok, dielo;
 • Tvorivosť - vytvoria obraz, báseň, pieseň;
 • Zručnosti v nadväzovaní sociálnych vzťahov – nájdu si kamarátov, pridajú sa do hry, osvoja si zručnosti pre riešení konfliktov;
  Komunikáciu – povedia ako sa cítia, čo sa im páči a nepáči, majú radi, ocenia prácu iných.

A to všetko pomocou zážitku a hry v malej skupine, do 8 detí.

Kurz je určený:

 • deťom v predškolskom veku; deťom s návrhom na odklad školskej dochádzky.
 • Kurz ocenia rodičia ktorí chcú u detí posilniť prípravu pred nástupom do školy, budovať zdravú sebadôveru, sústredenie sa na činnosť, grafomotoriku, základné matematické zručnosti a prospievanie vo vzťahu s inými deťmi.

Kedy:
od 3.10.2023 vždy v utorok od 17:30
Dĺžka stretnutia: 50 minút

Kde:
Nervuška – ARTE oz, Borská 6, Bratislava

Cena za stretnutie: 56,-eur (pri úhrade za 4 stretnutia vopred (54,-eur) je cena 14,-eur)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška:
k dispozícií na www.nervuska-arte.sk

Kontakt:

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na: Ivanku Burákovú
nervuska.predskolaci@gmail.com
www.nervuska-arte.sk


Kurzy pre mládež a dospelých