máj: Využitie detskej kresby v arteterapii5. – 8. mája 2017, Banský Studenec

Po 9 mesiacoch sme sa opäť stretli v Banskom Studenci, kde sme zorganizovali ďalší arteterapeutický workshop. Témou boli deti, respektíve ich výtvarná tvorba s presahom do arteterapie. Kalendár nám prial, pretože sme víkend mohli predĺžiť o jeden voľný pondelok, a tým pádom stihnúť viac aktivít, kazuistík a tiež zábavy.

V programe sme sa prelúskali vývinovými fázami detskej kresby, ktoré sme predstavili na konkrétnych výtvoroch nášho Jerguša. Teoretický popis jednotlivých fáz totiž nájdete takmer v každej publikácií o detskej kresbe, no vidieť postupnosť jednotlivých etáp na pravých artefaktoch je viac než tisíc slov.

Počas víkendu sme trávili dosť času s výtvarnými diagnostickými metódami, ktoré je dobré si osvojiť, ak chceme pracovať s dieťaťom, ktoré je potenciálne agresívne, úzkostné, či deprivované. Na mnohých konkrétnych obrázkoch sa účastníčky učili spozorovať práve také znaky kresby, ktoré nám pomôžu viac sa priblížiť vnútornému svetu autora kresby.

Všetky techniky si účastníčky skúšali, samozrejme, na sebe. Pretože práve v kontexte vlastného zážitku, stretnutia s osobnou skúsenosťou, sa dokážeme viac priblížiť situáciám, ktoré sa odohrávali na obrázkoch detí.

Ďalší víkendový workshop s detskou tematikou plánujeme na jeseň 2017. Už teraz sa veľmi tešíme na všetkých, ktorí zavítajú medzi nás 🙂