január: Deň s arteterapiou
január: "Krátka" Arterapia
apríl: Arteterapia pri práci so seniormi
apríl: Deň s arteterapiou
máj: Využitie detskej kresby v arteterapii
jún: Arteterapia a sebapoznanie
august: Ako porozumieť detskému správaniu
október: Arteterapia pri práci so seniormi
október: Techniky arteterapie pre seniorov
október: Techniky arteterapie pre deti
november: Úvod do arteterapie

január: Ako porozumieť detskému správaniu, Veľké Uherce
marec: Arteterapia pri práci so seniormi, Skalica
marec: Arteterapeutické a artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, Kysucké Nové Mesto
marec: Arteterapeutické techniky pre deti so zdravotným znevýhodnením, Červenica
máj: Arteterapia pri práci so seniormi, Topoľčany
september: Ako porozumieť detskému správaniu, Holíč
september: Úvod do arteterapie, Bánovce nad Bebravou
november: Ako porozumieť detskému správaniu, Košice
december: Arteterapeutické techniky pre ľudí s mentálnym, kombinovaným zdravotným znevýhodnením a psychickým ochorením, Žilina


Úvod do arteterapie

november: Úvod do arteterapie30.11. – 1.12.2017, Bratislava

Zdá sa nám, že záujem o arteterapiu neustále narastá. Máme však za to, že mať dobrý základ, na ktorom sa dá stavať, je veľmi podstatné, preto sme opäť pripravili tému „Úvod do arteterapie“ a môžem povedať, že máme za sebou ďalší skvelý workshop s arte nadšencami. Ako ináč, trénovali sme sami na sebe, aj na sebe navzájom, aké široké možnosti arteterapia ponúka. Dozvedeli sme sa aké všestranné je jej využitie, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť.

Tešíme sa už na ďalšie stretnutia a už teraz pripravujeme aj nové témy workshopov.


Techniky arteterapie pre deti

október: Techniky arteterapie pre deti28. – 29. 10. 2018, Bratislava

Workshop Techniky arteterapie pre deti je voľným pokračovaním kurzu Využitie detskej kresby v arteterapii. Cieľom tohto kurzu je ukážka ďalších možných postupov, ako pracovať výtvarne s dieťaťom, a pritom sledovať terapeutický rozmer intervencie. Nestačí totiž len ovládať kresebnú diagnostiku emočného stavu dieťaťa a používať detskú kresbu ako diagnostický nástroj. Ak je potrebná ďalšia práca s detským klientom, je dobré vedieť ako na to.

Kurz bol koncipovaný spôsobom, aby sme si ukázali techniky určené rôznym vekovým kategóriám, deťom žijúcim v rôznych prostrediach, a cieľom bolo vniesť i niekoľko techník pre deti so zdravotným znevýhodnením. Všetky arteterapeutické techniky boli priebežne dopĺňané našimi obľúbenými aktivitami – artefiletickými.

Dovolím si tvrdiť, že kurz bol obohatením nielen arte aktivitami, ale i spontánnym zdieľaním rôznych ďalších techník, ktoré účastníci využívajú priamo na svojich pracoviskách.


Arteterapia pri práci so seniormi

Arteterapie pri práci so seniormi | 12.10.2017, Bratislava12.10.2017, Bratislava

Na workshope sme sa, ako obvykle, venovali rôznym oblastiam, s ktorými sa ľudia pracujúci so seniormi stretávajú. Prešli sme arte prácu so stále zdravými a aktívnymi seniormi, so seniormi, ktorí sú síce zdraví, no v silnom odpore pre akékoľvek aktivity, no taktiež prácu so seniormi, ktorí trpia demenciou či iným degeneratívnym ochorením mozgu.

Medzi účastníčkami boli opatrovateľky a sociálne pracovníčky, ktoré len sršali nadšením pre arteterapiu so seniormi. Bolo milé sledovať, ako sa mimovoľne rozprúdila diskusia, ako dievčatá medzi sebou zdieľali nápady a skúsenosti a ako sa rozhodli ostať spolu v kontakte i po skončení workshopu. Mne ostáva sa len tešiť takejto milej aktivite a plánovať nové a nové termíny kurzov.


Ako porozumieť detskému správaniu

august: Ako porozumieť detskému správaniu31. 8. 2017, Bratislava

Pre veľký záujem o „detské témy“ som sa rozhodla naštartovať prichádzajúci školský rok workshopom Ako porozumieť detskému správaniu. Kurz je zameraný najmä na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú ťažkosti napríklad v sociálnych vzťahoch v dôsledku rôznych životných okolností, s ktorými sa v živote stretli.
Účastníčky téma workshopu nesmierne zaujala, diskusia sa rozvíjala, s kreslením nie a nie skončiť, a tak sme stíhali finišovať len tak tak. Ak ste na tento kurz nestihli prísť, netreba smútiť, pretože už na konci októbra organizujeme dvojdňový workshop na tému: Techniky arteterapie pre deti. Tešíme sa na vás!


Arteterapia a sebapoznanie

Arteterapia a sebapoznanie27.6.2017, Bratislava

Pred letnými prázdninami pribudla do ponuky nová téma, ktorá vniesla do rámca arteterapeutickej práce nový vietor. A keďže sa my, arte nadšenci, nechávame radi unášať, smer sme nasledovali a, veru, bolo to správne rozhodnutie.
Workshop s názvom „Arteterapia a sebapoznanie“ bol koncipovaný pre účastníkov pracujúcich s dospelou klientelou. Kurz sa zameriaval najmä na techniky, ktorými je možné klientovi pomáhať a sprevádzať ho na ceste k sebapoznaniu a odkrývaniu vlastných hlbších štruktúr, ktoré sú často nepoznané. Vydaním sa po tejto ceste je možné uzdravujúci či korekčný proces saturovať a klient má možnosť dotknúť sa samého seba vo vrstvách, ktoré mu boli doteraz skryté.
Veľmi ma teší, že na kurz prišli po prvý raz účastníci pracujúci v ústave pre výkon trestu a zaujímali sa o arteterapeutickú prácu v kontakte s tak špecifickou klientelou, s akou pracujú práve oni.
Deň ubehol voda. Počas priebehu workshopu sa vynorili ďalšie zaujímavé námety, na ktoré by sa oplatilo zorganizovať kurz ďalší, a to znamená, že čoskoro určite prídu témy nové.


Využitie detskej kresby v arteterapii

máj: Využitie detskej kresby v arteterapii5. – 8. mája 2017, Bratislava

Po 9 mesiacoch sme sa opäť stretli v Banskom Studenci, kde sme zorganizovali ďalší arteterapeutický workshop. Témou boli deti, respektíve ich výtvarná tvorba s presahom do arteterapie. Kalendár nám prial, pretože sme víkend mohli predĺžiť o jeden voľný pondelok, a tým pádom stihnúť viac aktivít, kazuistík a tiež zábavy.

V programe sme sa prelúskali vývinovými fázami detskej kresby, ktoré sme predstavili na konkrétnych výtvoroch nášho Jerguša. Teoretický popis jednotlivých fáz totiž nájdete takmer v každej publikácií o detskej kresbe, no vidieť postupnosť jednotlivých etáp na pravých artefaktoch je viac než tisíc slov.

Počas víkendu sme trávili dosť času s výtvarnými diagnostickými metódami, ktoré je dobré si osvojiť, ak chceme pracovať s dieťaťom, ktoré je potenciálne agresívne, úzkostné, či deprivované. Na mnohých konkrétnych obrázkoch sa účastníčky učili spozorovať práve také znaky kresby, ktoré nám pomôžu viac sa priblížiť vnútornému svetu autora kresby.

Všetky techniky si účastníčky skúšali, samozrejme, na sebe. Pretože práve v kontexte vlastného zážitku, stretnutia s osobnou skúsenosťou, sa dokážeme viac priblížiť situáciám, ktoré sa odohrávali na obrázkoch detí.

Ďalší víkendový workshop s detskou tematikou plánujeme na jeseň 2017. Už teraz sa veľmi tešíme na všetkých, ktorí zavítajú medzi nás 🙂


Deň s arteterapiou

apríl: Deň s arteterapiou4.4.2017 Bratislava

Kto cítil chuť okúsiť silu arteterapie, mal možnosť opäť prísť na workshop „Deň s arteterapiou“, ktorý sa konal v bratislavskej Dúbravke v Centre rodiny. Celý kurz bol venovaný aktivitám, na ktorých sme si s ľahkosťou ukazovali základné východiská arteterapie. Hoci workshop je len jednodňový, aktivít sme stihli neúrekom. Účastníci mali možnosť vyskúšať si rôznorodé výtvarné médiá, a to aj nevšedné – napríklad tvorenie na porcelán. Deň plný tvorenia a sebapoznania ubehol ako voda a ja sa už teraz teším na workshopy ďalšie, ktoré ešte len prídu.

 


Arteterapia pri práci so seniormi

apríl: Arteterapia pri práci so seniormi 3.4.2017 Bratislava

Začiatkom apríla sme pre veľký záujem v bratislavskej Dúbravke opäť zorganizovali arte workshop pre “seniorské” pomáhajúce profesie. Deň bol mimoriadne horúci, no nám sa podarilo prejsť všetkými dôležitými témami, s ktorými sa pracovníci v tejto sfére stretávajú. Prešli sme arte prácu so stále zdravými a aktívnymi seniormi, so seniormi, ktorí sú síce zdraví, no v silnom odpore pre akékoľvek aktivity, no taktiež prácu so seniormi, ktorí trpia demenciou či iným degeneratívnym ochorením mozgu.  

Medzi účastníčkami boli psychologičky, opatrovateľky, sociálne pracovníčky i zdravotné sestry a ja som len s úžasom sledovala ako ich arte prístup nadchol a oslovil a ako už na workshope dostávali nápady pre využitie širokého spektra aktivít, ktoré sa so seniormi dajú stále robiť.

Koncom júna pripravujeme ďalší workshop zameriavajúci sa na prácu s dospelým klientom:. Arteterapia a sebapoznanie. Neváhajte sa čím skôr prihlásiť a opäť si rozšíriť paletu výtvarných techník, ktoré v práci či osobnom rozvoji nepochybne využijete.


„Krátka“ Arterapia

20. – 21. januára 2017 , Bratislava

január: "Krátka" Arterapia

Workshop „Krátka ARTETERAPIA“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s klientom efektívne využiť, hoci aj pri obmedzenom čase. Prvoradým cieľom nebolo vytvorenie artefaktu, ktorý by sme precízne reflektovali a analyzovali, ale tvorba drobných výtvorov na rôzne témy, ktoré sa dajú vsunúť na hodine počas vyučovania, na záver komunity v psychiatrickom stacionári či tvorivých dielňach pre seniorov. Dané aktivity však môžu poskytnúť priestor pre odhalenie klientovej osobne významnej témy a ďalej s ňou pracovať alebo poslúžia ako forma relaxácie či abreakcie.
Okrem klasických výtvarných materiálov sme tvorili napríklad aj z priadze a novinkou bola tvorba z kociek cukru.

Inšpiratívnych momentov sme počas týchto dvoch dní zažili viac než dosť. Pokochajte sa zopár fotkami z našej galérie a nabudúce neváhajte prísť medzi nás 🙂


Deň s arteterapiou

Deň s arteterapiou

19. 1. 2017, Bratislava

Aj v januári bola možnosť stretnúť sa s arteterapiou. Tento deň obvykle venujeme zážitkovým arte technikám, na ktorých si ukazujeme základné princípy tohto terapeutického prístupu. Hoci workshop je len jednodňový, aktivít sme stihli neúrekom. Stavali sme najmä na sebareflexii ako na základnom kameni pomáhajúcich profesií, pretože práve z tejto oblasti prichádza na kurzy najviac účastníkov. Deň plný tvorenia a sebapoznania ubehol ako voda a ja sa už teraz teším na workshopy ďalšie.

Na najbližšom Dni s arteterapiou sa môžeme opäť vidieť aj s vami 🙂 Bude sa konať 4.4.2017 v bratislavskej Dúbravke.