Techniky arteterapieWorkshop „Techniky arteterapie“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci so špecifickou skupinou klientov efektívne využívať. V Banskom Studenci sa zišla rôznorodá skupina so špecifickými potrebami jednotlivých klientskych skupín. Či sa jednalo o deti zdravé alebo so zdravotným znevýhodnením, dospelých klientov v domove sociálnych služieb alebo seniorov, workshop predstavil široké spektrum rôznorodých arteterapeutických techník.   Konkrétne techniky sme aktívne skúšali, diskutovali, pre ktorú špecifickú cieľovú skupinu sú vhodné, pre ktorú, naopak, sú vhodné menej.

Arteterapeutické aktivity sme okrem vzdelávacej časti venovali aj sebareflexii a svojím emóciám. Tak dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami. Arteterapeutické aktivity sme už tradične striedali aktivitami oddychovo-zábavnými – artefiletickými.