marec: Úvod do arteterapie, Levoča
marec: Ako porozumieť detskému správaniu, Trenčín
máj: Úvod do arteterapie, Levoča, 21. mája 2016
jún: Arteterapia ako prevencia syndrómu vyhorenia, Pruské
júl: Ako porozumieť detskému správaniu, Ružomberok
jún a september: Poviem ti to farbou, Dolný Kubín
október: Arteterapia pri práci so seniormi: Lehnice
október: Arteterapia pri práci so seniormi, Moravany n. Váhom
november: Úvod do arteterapie, Topoľčany
november: Arteterapia pri práci so seniormi, Handlová
december: Úvod do arteterapie, Svit


Úvod do arteterapie

Pozývame Vás na workshop Úvod do arteterapie2. – 3. decembra 2016, Bratislava

Keďže nás arteterapia veľmi baví, zorganizovali sme ďalší víkendový workshop. Môžem konštatovať, že máme za sebou opäť jedinečný kurz so skvelými ľuďmi.

Znova sme sa rozhodli pre tému „Úvod do arteterapie“, nakoľko o vstupné informácie a základný vhľad do „arte“ oblasti bol stále väčší a väčší záujem. Na workshope sme prešli historicky zlomovými bodmi pre vznik arteterapie, ozrejmili a ukotvili základné východiská arteterapie, ukázali, čo si na obrázkoch všímať, aké druhy a formy arteterapie existujú. To všetko sme demonštrovali na obrázkoch účastníkov, tak aj na obrázkoch z kazuistík. Účastníci sa dozvedeli aké všestranné je využitie arteterapie, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť.

Rok 2016 bol pre nás „workshopovo“ mimoriadne plodný a podnetný. My sa však už teraz nevieme dočkať roku 2017, pretože už teraz sa tešíme na stretnutia s vami pri nových a nových témach.


DEŇ s arteterapiou

DEŇ s arteterapiouWorkshop: Deň s arteterapiou, 12. 11. 2016
Pre veľký záujem som po úspešnom Dni s arteterapiou v októbri pripravila ďalší workshop na november. Ozvláštnením tohto kurzu boli i účastníčky z iných než pomáhajúcich profesií, čo prinieslo do samotných aktivít, no najmä reflexií hneď nový rozmer. Aktivity boli zamerané na sebapoznanie, reflektovanie svojich emócií počas tvorby i následné zdieľanie reflexií v skupine. Workshop nebol koncipovaný ako vzdelávací, preto snáď i kusé teoretické informácie k nám prichádzali v kontexte tvorby a otázok samotných účastníčok. Čo je snáď pri arteterapii najpríjemnejší spôsob zoznámenia sa s touto jedinečnou terapeutickou technikou.

Na workshop sa opäť prihlásilo viac záujemcov, než sa mohlo zúčastniť, preto sa Deň s arteterapiou bude konať opäť, a to 19. 1. 2017. Teším sa na vás!


Deň s arteterapiou

október: Deň s arteterapiouWorkshop: Deň s arteterapiou, 1. 10. 2016
Kto cítil chuť okúsiť silu arteterapie, mal možnosť prísť na workshop „Deň s arteterapiou“, ktorý sa konal v bratislavskej Dúbravke v Centre rodiny. Celý deň bol venovaný aktivitám, ktoré smerovali pohľad do svojho vnútra. Stavali sme najmä na sebareflexii ako na základnom kameni pomáhajúcich profesií. Zastávam totiž názor, že kto chce arte skúšať vo svojej práci, jednotlivými technikami by si mal aj sám prejsť. A to sa nám veru v túto krásnu slnečnú sobotu i darilo. Dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny až zádumčivý, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami.
Tento workshop bol úplne plný, preto sme vypísali nový termín. Ďalší deň s arteterapiou sa preto bude konať opäť, a síce 12. 11. 2016. Príďte okúsiť 🙂


Arteterapia pri práci so seniormi

september: Arteterapia pri práci so seniormi

Workshop: Arteterapia pri práci so seniormi, 30.9.2016
Pre výber tejto témy ma inšpirovala jednak moja stáž v Sydney v jednom z mnohých zo seniorhostelov a dobrovoľnícka práca v domove dôchodcov v Bratislave, ale najmä moja aktuálna arteterapeutická práca s klientmi v seniorskom veku.

Na workshope sme sa venovali viacerým oblastiam, s ktorými sa pracovníci tejto sociálnej sféry potýkajú. Prešli sme arte prácu so stále zdravými a aktívnymi seniormi, so seniormi, ktorí sú síce zdraví, no v silnom odpore pre akékoľvek aktivity, no taktiež prácu so seniormi, ktorí trpia demenciou či iným degeneratívnym ochorením mozgu.  

Medzi účastníčkami boli psychologičky, opatrovateľky, sociálne pracovníčky i zdravotné sestry a ja som len s úžasom sledovala ako ich arte prístup nadchol a oslovil a ako už na workshope dostávali nápady pre využitie širokého spektra aktivít, ktoré sa so seniormi dajú stále robiť.

Žiaľ, ešte v ten večer sa mi pokazila SD karta v mobile a celého dňa som sa dostala (aj to len vďaka jednej z účastníčok) len k týmto fotkám. Na druhú stranu, aspoň máme o dôvod viac zorganizovať danú tému opäť s už novou kartou v telefóne 🙂


Techniky arteterapie

Techniky arteterapieWorkshop „Techniky arteterapie“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci so špecifickou skupinou klientov efektívne využívať. V Banskom Studenci sa zišla rôznorodá skupina so špecifickými potrebami jednotlivých klientskych skupín. Či sa jednalo o deti zdravé alebo so zdravotným znevýhodnením, dospelých klientov v domove sociálnych služieb alebo seniorov, workshop predstavil široké spektrum rôznorodých arteterapeutických techník. Konkrétne techniky sme aktívne skúšali, diskutovali, pre ktorú špecifickú cieľovú skupinu sú vhodné, pre ktorú, naopak, sú vhodné menej.

Arteterapeutické aktivity sme okrem vzdelávacej časti venovali aj sebareflexii a svojím emóciám. Tak dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami. Arteterapeutické aktivity sme už tradične striedali aktivitami oddychovo-zábavnými - artefiletickými.


Ako porozumieť detskému správaniu

Ako porozumieť detskému správaniu, 10. - 12. júna 2016, Banský StudenecPodľa ohlasov viacerých fanúšikov stránky „nervuška-ARTE“ by sa hodilo rozvíjať viac a viac arteterapeutickej a artefiletickej práce s deťmi. Neváhali sme, námety sme zosumarizovali a vytvorili koncept workshopu „AKO POROZUMIEŤ DETSKÉMU SPRÁVANIU“. Ten sa napokon konal v termíne 10. – 12. júna 2016 v Banskom Studenci. Účastníčky, plné elánu a zvedavosti, dodali kurzu neuveriteľný náboj. Téma workshopu ich nesmierne zaujala, diskusia sa rozvíjala, s kreslením nie a nie skončiť, a tak sme v nedeľu ledva ledva stíhali skončiť načas.

Obdobné kurzy plánujeme rozširovať, preto verím, že sa na jednom z nich niekedy uvidíme. Ako lákadlo prikladám zopár inšpiratívnych fotiek.


Háčkovaná arteterapia

Háčkovaná arteterapia15. mája 2016, Bratislava - OPLETAČKY

Nakoľko priadzu považujem nielen za materiál určený pre ručné práce, ale najmä za nedocenené výtvarné médium, už dlhšie bolo mojím snom usporiadať workshop „Háčkovaná arteterapia“, na ktorom by výtvarné artefakty určené pre reflexiu vznikali práve háčkovaním. Sen sa stal skutočnosťou a moje tušenie sa skutočne naplnilo. Pre techniky arteterapie sa dá skutočne využiť aj priadza. Spôsob, akým účastníčky tvorili na témy, na ktoré sa inokedy kreslí, tajil dych dokonca i mne. Artefakty, ktoré vznikali boli plné citu, významných detailov, ktoré v sebe ukrývali množstvo citu.
Pôvodne workshop určený na deň a pol som musela skrátiť na jeden dlhýýýýý deň, no dievčatá tvorili o to intenzívnejšie (áno, účastníčky boli samé ženy:) Prichystaných som mala 5 aktivít na témy:
„Ako sa cítim“
„Nádoba na dušu“
„Symbol môjho JA“
„Sebapodpora“
„Spoločná 'kresba' háčikom“

Teším sa na prípadné ďalšie háčkované arte skupiny a ako dôkaz, že „to ide“ pripájam zopár zvečnených výtvorov.

 


Krátka arteterapia

Krátka arteterapia

22. – 23. apríla 2016 , Bratislava, Krátka ARTETERAPIA

Workshop „Krátka ARTETERAPIA“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s klientom efektívne využiť. Prvoradým cieľom nebolo vytvorenie artefaktu, ktorý by sme precízne reflektovali a analyzovali, ale tvorba drobných výtvorov na rôzne témy, ktoré sa dajú vsunúť na hodine počas vyučovania, na záver komunity v psychiatrickom stacionári či tvorivých dielňach pre seniorov. Dané aktivity však môžu poskytnúť priestor pre odhalenie klientovej osobne významnej témy a ďalej s ňou pracovať alebo poslúžia ako forma relaxácie či abreakcie.

Pokochajte sa aspoň zopár fotkami z našej galérie a nabudúce neváhajte prísť medzi nás 🙂


ARTETERAPIA pre všetkých

6. – 7. Február 2016, Bratislava, Arteterapia pre všetkých6. – 7. Február 2016, Bratislava, Arteterapia pre všetkých

Pre veľký úspech sme zopakovali novembrový workshop aj vo februári – tentokrát pod názvom Arteterapia pre všetkých. Obsahovo však boli oba workshopy totožné. Môžem povedať, že máme za sebou ďalší jedinečný workshop so skvelými ľuďmi. Prešli sme našu cestu životom, vrátili sa späť do detstva, lúskali sme aj dni súčasné. Ako deti sme sa cítili pri veselých čmáraniciach či pri zábavných artefiletických hrách. Trénovali sme na sebe samých, aj na sebe navzájom, aké široké možnosti arteterapia ponúka. Dozvedeli sme sa aké všestranné je jej využitie, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť.

Tešíme sa už na ďalšie stretnutia a už teraz pripravujeme aj nové témy workshopov. Ako lákadlo opäť pripájame malú galériu.