Krátka arteterapia

22. – 23. apríla 2016 , Bratislava, Krátka ARTETERAPIA

Workshop „Krátka ARTETERAPIA“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s klientom efektívne využiť. Prvoradým cieľom nebolo vytvorenie artefaktu, ktorý by sme precízne reflektovali a analyzovali, ale tvorba drobných výtvorov na rôzne témy, ktoré sa dajú vsunúť na hodine počas vyučovania, na záver komunity v psychiatrickom stacionári či tvorivých dielňach pre seniorov. Dané aktivity však môžu poskytnúť priestor pre odhalenie klientovej osobne významnej témy a ďalej s ňou pracovať alebo poslúžia ako forma relaxácie či abreakcie.

Pokochajte sa aspoň zopár fotkami z našej galérie a nabudúce neváhajte prísť medzi nás 🙂