DEŇ s arteterapiou

Workshop: Deň s arteterapiou, 12. 11. 2016
Pre veľký záujem som po úspešnom Dni s arteterapiou v októbri pripravila ďalší workshop na november. Ozvláštnením tohto kurzu boli i účastníčky z iných než pomáhajúcich profesií, čo prinieslo do samotných aktivít, no najmä reflexií hneď nový rozmer. Aktivity boli zamerané na sebapoznanie, reflektovanie svojich emócií počas tvorby i následné zdieľanie reflexií v skupine. Workshop nebol koncipovaný ako vzdelávací, preto snáď i kusé teoretické informácie k nám prichádzali v kontexte tvorby a otázok samotných účastníčok. Čo je snáď pri arteterapii najpríjemnejší spôsob zoznámenia sa s touto jedinečnou terapeutickou technikou.

Na workshop sa opäť prihlásilo viac záujemcov, než sa mohlo zúčastniť, preto sa Deň s arteterapiou bude konať opäť, a to 19. 1. 2017. Teším sa na vás!