Pozývame Vás na workshop Úvod do arteterapie2. – 3. decembra 2016, Bratislava

Keďže nás arteterapia veľmi baví, zorganizovali sme ďalší víkendový workshop. Môžem konštatovať, že máme za sebou opäť jedinečný kurz so skvelými ľuďmi.

Znova sme sa rozhodli pre tému „Úvod do arteterapie“, nakoľko o vstupné informácie a základný vhľad do „arte“ oblasti bol stále väčší a väčší záujem. Na workshope sme prešli historicky zlomovými bodmi pre vznik arteterapie, ozrejmili a ukotvili základné východiská arteterapie, ukázali, čo si na obrázkoch všímať, aké druhy a formy arteterapie existujú. To všetko sme demonštrovali na obrázkoch účastníkov, tak aj na obrázkoch z kazuistík. Účastníci sa dozvedeli aké všestranné je využitie arteterapie, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť.

Rok 2016 bol pre nás „workshopovo“ mimoriadne plodný a podnetný. My sa však už teraz nevieme dočkať roku 2017, pretože už teraz sa tešíme na stretnutia s vami pri nových a nových témach.