Využitie detskej kresby v arteterapii, Banský Studenec 7. – 10. 5. 2015Využitie detskej kresby v arteterapii, Banský Studenec 7. – 10. 5. 2015

Po našich dvoch vydarených arteterapeutických zážitkových kurzoch, rozhodnutie pokračovať, bolo samozrejmé. Ako sme avizovali už skôr, chceli sme rozvíjať aj nové arteterapeutické témy. Z nepreberného množstva sme sa napokon rozhodli pre „detskú kresbu v arteterapii“ a jej využitie v praxi.

Dnes už je workshop za nami a ja môžem len povedať, že pre mňa bol zatiaľ mojím najkrajším, najmilším, najveselším a najpodnetnejším. Zhoda náhod chcela, že sa tu stretla jedinečná skupina ľudí. Ľudia plní energie, nadšenia a radosti, bez ktorých by tento víkend nebol tým, čím bol.

Workshop bol koncipovaný ako zážitkový, no čas sme venovali aj teoretickým blokom ako napríklad: vývin detskej kresby, symbolika farieb, možnosti využitia arteterapie pri práci s deťmi, jej výhody i obmedzenia, ba i oblasti akou je teória hier z vývinového, no i praktického hľadiska. Arteterapeutické aktivity sme teda prekladali s oddychovo-zábavnými, pri ktorých sa poniektorí držali za bruchá, ako sa smiali.

Nechcem viac písať, rozoberať jednotlivé aktivity. Radšej pripájam krátku galériu nášho krásneho workshopu zameraného na detskú kresbu a radi sa s vami uvidíme na ďalšom. S vami, ktorí už boli, no i vami, ktorí neodolajú a na arteterapiu zavítajú medzi nás.