Úvod do arteterapie

Banský Studenec, 13. - 15. novembra 2015Banský Studenec, 13. - 15. novembra 2015

Keďže nás arteterapia veľmi baví, zorganizovali sme ďalší arte workshop. Skvelí ľudia, smiech a dobrá nálada sú zárukou zmysluplne stráveného času. Tentokrát sme sa rozhodli pre tému "Úvod do arteterapie". Trénovali sme na sebe samých, aj na sebe navzájom, aké široké môžu byť možnosti arteterapie. Dozvedeli sme sa aké všestranné je jej využitie, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť.

Novembrový workshop je však už minulosťou, no my chystáme hneď ďalší - s podobnou témou, no pre zmenu v Bratislave.
Ako lákadlo pripájam malú galériu fotiek. Pridajte sa vo februári, radi sa s vami stretneme. S vami, ktorí už boli, no i vami, ktorí neodolajú a na arteterapiu zavítajú medzi nás.


Rozprávka v arteterapii

Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy, Banský Studenec 14. - 16. augusta 2015Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy, Banský Studenec 14. - 16. augusta 2015

Po workshope venovanom detskej kresbe, sme plynulo prešli k téme „Rozprávka v arteterapii“. Stretli sa u nás jedineční ľudia, ktorí mali chuť ukradnúť si čas len pre seba, načerpať energiu, či sa dozvedieť ako pracovať s rozprávkou v arteterapeutickej praxi. Ako sami priznali, až takú náramnú zábavu, sebapoznanie a oddych však nečakali.

Rozprávka predstavuje možnosť stretnutia sa s vlastným nevedomím, predstavuje možnosť komunikovať s ním a poznávať ho. Reč rozprávok je medzinárodným jazykom, ktorému všetci, bez rozdielu kultúry, či rasy rozumejú. Reč metafor, analógií, asociácií, či symbolov. Rozprávka nám poskytuje emocionálny priestor, dostatočné sebapoznanie a zároveň i silu potrebnú na uskutočnenie zmien v živote.

Arteterapeutické aktivity, ktorých bolo najviac, sme venovali najmä sebareflexii, svojím emóciám, ťažobám i radostiam. Tak dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny až zádumčivý, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami. Arteterapeutické aktivity sme už tradične striedali aktivitami oddychovo-zábavnými artefiletickými.
Nebudem viac písať, slová sú zbytočné. Radšej opäť pripájam krátku galériu nášho krásneho rozprávkového workshopu a radi sa s vami uvidíme na ďalšom.


Využitie detskej kresby v arteterapii

  Využitie detskej kresby v arteterapii, Banský Studenec 7. – 10. 5. 2015Využitie detskej kresby v arteterapii, Banský Studenec 7. – 10. 5. 2015

Po našich dvoch vydarených arteterapeutických zážitkových kurzoch, rozhodnutie pokračovať, bolo samozrejmé. Ako sme avizovali už skôr, chceli sme rozvíjať aj nové arteterapeutické témy. Z nepreberného množstva sme sa napokon rozhodli pre „detskú kresbu v arteterapii“ a jej využitie v praxi.

Dnes už je workshop za nami a ja môžem len povedať, že pre mňa bol zatiaľ mojím najkrajším, najmilším, najveselším a najpodnetnejším. Zhoda náhod chcela, že sa tu stretla jedinečná skupina ľudí. Ľudia plní energie, nadšenia a radosti, bez ktorých by tento víkend nebol tým, čím bol.

Workshop bol koncipovaný ako zážitkový, no čas sme venovali aj teoretickým blokom ako napríklad: vývin detskej kresby, symbolika farieb, možnosti využitia arteterapie pri práci s deťmi, jej výhody i obmedzenia, ba i oblasti akou je teória hier z vývinového, no i praktického hľadiska. Arteterapeutické aktivity sme teda prekladali s oddychovo-zábavnými, pri ktorých sa poniektorí držali za bruchá, ako sa smiali.

Nechcem viac písať, rozoberať jednotlivé aktivity. Radšej pripájam krátku galériu nášho krásneho workshopu zameraného na detskú kresbu a radi sa s vami uvidíme na ďalšom. S vami, ktorí už boli, no i vami, ktorí neodolajú a na arteterapiu zavítajú medzi nás.