Dolný Kubín | 29. júna a 22. septembra 2016

V júni a septembri  som mala obrovskú česť sa zúčastniť arteterapeutického projektu „Poviem ti to farbou“ určeného deťom, ktorý zorganizovala špeciálna základná škola v Dolnom Kubíne. Pozvanie som s radosťou prijala a dva krát sa vypravila na Oravu.

Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo. V júni prišli na stretnutie deti s ťažkým a stredným zdravotným znevýhodnením, deti s kombinovaným postihom a deti s Downovým syndrómom. Preto som zvolila aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné.

Ako prvé sme skúšali voskové čmáranice a do nich sme s deťmi zapúšťali vodové a anilínové farby. Vznikali všakovaké útvary, v ktorých sa niektoré deti pokúšali hľadať význam. Čmáranie na deti pôsobilo abreaktívne, zapúšťanie farieb, naopak, relaxačne. Po tejto aktivite sme prešli na fantazijnú časť a začali sme obkresľovať jednotlivé časti tela. Ruky, nohy, chodidlá, hlavy, ba i celé postavy, ktoré deti dotvárali na svoju krajinu, svoj ostrov. Musím povedať, že na mnohé zo vzniknutých ostrovov by som sa rada v budúcnosti vypravila. Až tak boli inšpiratívne a lákavé. Tretia technika sa zameriavala na tvorivosť, relax i grafomotoriku zároveň. Deti klbkami vlny gúľali, razítkovali, roztierali farby na veľké formáty a vytvárali fascinujúce abstraktné diela. Striedali farby, menili klbká a skúšali, čo všetko tento materiál poskytuje, ako všakovako je možné ho využiť pri tvorbe. Vzniknuté výtvory by sa ako jedinečné unikáty moderného umenia perfektne vynímali aj v galérií.

V septembri prišli na stretnutie deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením – najskôr deti mladšie, potom staršie. Techniky sme zachovali, témy sme však rozšírili. Na úvod sme rozcvičili zápästia opäť klbkami. Kým výkresy schli, trénovali sme grafomotoriku s tvorivými pracovnými listami. Tie následne deti strihali, jednotlivé časti dolepovali do vyschnutých klbkových obrazov a vytvárali kompozície. Vznikali diela hodné úžasu a obdivu. Viaceré deti stihli i techniku asociatívnych čmáraníc, v ktorých hľadali a dotvárali zaujímavé obsahy. Program síce ubehol ako voda, no vzniknuté artefakty sú jasným dôkazom plodných tvorivých ARTE stretnutí a ja dúfam, že sa s dolnokubínskymi deťmi a ich skvelými učiteľmi stretnem čoskoro opäť.