marec: Úvod do arteterapie, Levoča, 19. Marca 2016
marec: Ako porozumieť detskému správaniu, Trenčín, 17. marca 2016
máj: Úvod do arteterapie, Levoča, 21. mája 2016
jún: Arteterapia ako prevencia syndrómu vyhorenia, Pruské, 2. júna 2016
júl: Ako porozumieť detskému správaniu, Ružomberok, 4. júla 2016
jún a september: Poviem ti to farbou, Dolný Kubín, 29. júna a 22. septembra 2016
október: Arteterapia pri práci so seniormi: Lehnice, 3. októbra 2016
október: Arteterapia pri práci so seniormi, Moravany n. Váhom, 11. októbra 2016
november: Úvod do arteterapie, Topoľčany, 8. novembra 2016
november: Arteterapia pri práci so seniormi, Handlová, 9. novembra 2016
december: Úvod do arteterapie, Svit 9. decembra 2016


Úvod do arteterapie

Svit 9. decembra 2016

Ešte v septembri mi písala príjemná pani učiteľka zo ZUŠ vo Svite. Ju a jej kolegyne zaujala možnosť dozvedieť sa niečo viac o arteterapii a pozvali ma do krásneho ateliéru ich školy. Nadšenie, dobrá nálada a nesmierny záujem o arteterapiu určili smer tohto workshopu. Počet účastníčok bol teraz výrazne nižší, než je zvykom, preto sme počas jedného dňa stihli absolvovať aktivity, ktoré sú bežne súčasťou víkendových podujatí.


Arteterapia pri práci so seniormi

Handlová – 9. 11. 2016, Čadca – 14. 11. 2016

Ako už bolo spomenuté, po vydarenom workshope ako pracovať arteterapeuticky so seniormi, ktorý sa konal v Bratislave, som dostala niekoľko ponúk na rovnaký kurz v zariadeniach mimo hlavného mesta. Ďalšími miestami boli Handlová a Čadca, kde si priamo účastníčky mali možnosť na sebe vyskúšať techniky arteterapie a artefiletiky a ako s nimi pracovať s ich klientmi. V Čadci boli účastníčky, ktoré pracujú i s dospelými, prípadne deťmi so zdravotným znevýhodnením, preto sme obsah kurzu mierne prispôsobili ich potrebám a záujmu.
S veľkou radosťou sa však s vami podelím o nadšenie, ktorým účastníčky oplývali a pripájam drobnú galériu ich výtvorov.


Úvod do arteterapie

Topoľčany 8. novembra 2016

Na tomto workshope som zavítala do topoľčianskeho CPPPaP, v ktorom ma čakalo 18 psychologičiek, učiteliek MŠ ši špeciálnych pedagogičiek. Počet účastníčok bol teda vysoký, no pokúsili sme sa prejsť všetkými nosnými piliermi arteterapie.

Nadšenie, dobrá nálada a detská zvedavosť predurčili zmysluplne strávený čas. Aké široké môže byť pôsobenie arteterapie sme skúšali predovšetkým samy na sebe. Rozprávali sme najmä o možnostiach, čo všetko arteterapiou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť pri práci so zdravými i zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Pre nedostatok času a veľké množstvo zúčastnených sme sa nedostali k hlbšiemu predstaveniu práce s reflexiami. No ja verím, že práve toto bude dôvod nášho opätovného stretnutia 🙂


Arteterapia pri práci so seniormi

Lehnice 3. 10. 2016, Moravany nad Váhom  11. 10. 2016

Po skvelom workshope ako pracovať arteterapeuticky so seniormi, ktorý sa konal v Bratislave, som dostala niekoľko ponúk na rovnaký kurz v zariadeniach mimo hlavného mesta. Jedným boli Lehnice a druhým Moravany nad Váhom, kde som mala možnosť ukázať prvky arteterapie a artefiletiky a ich využitie v seniorskom veku.  Medzi účastníčkami boli opatrovateľky, sociálne pracovníčky a zdravotné sestry a ja som len s úžasom sledovala ako ich arte prístup nadchol a oslovil.

Verím, že sa opäť čoskoro stretneme a teším sa aj na ďalšie workshopy v iných zariadeniach pre seniorov, ktoré sú už teraz naplánované.


Poviem ti to farbou

Dolný Kubín, 29. júna a 22. septembra 2016

V júni a septembri som mala obrovskú česť sa zúčastniť arteterapeutického projektu „Poviem ti to farbou“ určeného deťom, ktorý zorganizovala špeciálna základná škola v Dolnom Kubíne. Pozvanie som s radosťou prijala a dva krát sa vypravila na Oravu.

Arteterapeutické techniky som vyberala veľmi starostlivo. V júni prišli na stretnutie deti s ťažkým a stredným zdravotným znevýhodnením, deti s kombinovaným postihom a deti s Downovým syndrómom. Preto som zvolila aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné.

Ako prvé sme skúšali voskové čmáranice a do nich sme s deťmi zapúšťali vodové a anilínové farby. Vznikali všakovaké útvary, v ktorých sa niektoré deti pokúšali hľadať význam. Čmáranie na deti pôsobilo abreaktívne, zapúšťanie farieb, naopak, relaxačne. Po tejto aktivite sme prešli na fantazijnú časť a začali sme obkresľovať jednotlivé časti tela. Ruky, nohy, chodidlá, hlavy, ba i celé postavy, ktoré deti dotvárali na svoju krajinu, svoj ostrov. Musím povedať, že na mnohé zo vzniknutých ostrovov by som sa rada v budúcnosti vypravila. Až tak boli inšpiratívne a lákavé. Tretia technika sa zameriavala na tvorivosť, relax i grafomotoriku zároveň. Deti klbkami vlny gúľali, razítkovali, roztierali farby na veľké formáty a vytvárali fascinujúce abstraktné diela. Striedali farby, menili klbká a skúšali, čo všetko tento materiál poskytuje, ako všakovako je možné ho využiť pri tvorbe. Vzniknuté výtvory by sa ako jedinečné unikáty moderného umenia perfektne vynímali aj v galérií.

V septembri prišli na stretnutie deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením – najskôr deti mladšie, potom staršie. Techniky sme zachovali, témy sme však rozšírili. Na úvod sme rozcvičili zápästia opäť klbkami. Kým výkresy schli, trénovali sme grafomotoriku s tvorivými pracovnými listami. Tie následne deti strihali, jednotlivé časti dolepovali do vyschnutých klbkových obrazov a vytvárali kompozície. Vznikali diela hodné úžasu a obdivu. Viaceré deti stihli i techniku asociatívnych čmáraníc, v ktorých hľadali a dotvárali zaujímavé obsahy. Program síce ubehol ako voda, no vzniknuté artefakty sú jasným dôkazom plodných tvorivých ARTE stretnutí a ja dúfam, že sa s dolnokubínskymi deťmi a ich skvelými učiteľmi stretnem čoskoro opäť.


Ako porozumieť detskému správaniu

Ružomberok, 4. júla 2016

Prijala som pozvanie do Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK v Ružomberku, kde ma na workshope čakalo 15 umelcov, 13 výtvarníkov a 2 hudobníčky. Neviem kto mal väčší zážitok. Či ja, pretože som mala možnosť vidieť 15 umelcov „v akcii“, alebo účastníci z obsahu kurzu, ktorého téma bola Ako porozumieť detskému správaniu.

Možno by sa zdalo, že do SZUŠ dobrovoľne chodia len motivované deti, no učitelia ma razom vyviedli z omylu. Pracujú aj s deťmi v odpore, ktoré na krúžok chodia systémom „Musíš!“, alebo systémom „Tak kam budeš chodiť….hmm, skúsime výtvarnú.“ Detí v skupinách je mnoho, každé má svoje špecifické možnosti a potreby, preto niet divu, že nám workshop utiekol ako voda a čas sme strávili nielen aktivitami, ale aj rozsiahlou diskusiou k našej téme.
Výber zopár účastníckych artefaktov prikladám do galérie.


Arteterapia ako prevencia syndrómu vyhorenia

Pruské, 2. júna 2016

Do základnej školy v Pruskom som sa vybrala po príjemnom marcovom workshope v Trenčíne. Pani riaditeľku školy v Pruskom, ktorá workshop absolvovala, arteterapia natoľko zaujala, že sa rozhodla zorganizovať kurz aj pre svoje pani učiteľky. Tému sme však tentokrát nezvolili primárne vzdelávaciu, ale zameranú predovšetkým na zvládacie mechanizmy a stratégie učiteľov a prevenciu syndrómu vyhorenia.

Téma sadla pred koncom školského roka dokonale a my sme si užili jeden celý deň tvorby, sebarozvoja a sebapodpory. Už teraz plánujeme ďalšie podujatia a ja sa na ne nesmierne teším.


Úvod do arteterapie

Levoča, 21. mája 2016

Spojená škola Jána Vojtaššáka je pomerne veľká, a preto nie všetky záujemkyne mohli absolvovať workshop v marci. Našli sme teda ďalší termín a do Levoče som sa s veľkou radosťou vydala opäť.
Znova sa zišla úžasná partia nadšencov pre arte prácu s deťmi a hoci už bola teplá slnečná sobota, spätné väzby potvrdili nesmierny význam podobných stretnutí. Popozerajte výber fotiek, ktoré dotvárajú našu príjemnú workshopovú arte atmosféru.


Ako porozumieť detskému správaniu

Trenčín, 17. marca 2016

Do Trenčína ma pozvala Ľubka, ktorá už absolvovala náš workshop Arteterapia pre všetkých vo februári tohto roku. Pracuje v metodicko – pedagogickom centre. Podľa jej slov by sa jej i kolegyniam hodil seminár na tému: Ako porozumieť detskému správaniu. Samozrejme, s prvkami využitia arteterapie a artefiletiky práve pri práci s deťmi s rozličnými cieľmi správania.
Seminár mal trvať zhruba 4 hodiny, no nakoniec sme spoločne strávili pri tvorbe, výklade i vášnivej diskusii hodín takmer päť a pol. Téma dievčatá z Centra nesmierne zaujala, diskusia sa rozvíjala, s kreslením nie a nie skončiť, a tak som na vlak, takpovediac, dobiehala. Stihla som ho, to je síce podstatné. No oveľa väčšiu radosť mám z úspešného a tvorivého stretnutie v Trenčíne.


Úvod do arteterapie

Levoča, 19. Marca 2016

V Levoči som zavítala do internátnej Spojenej školy Jána Vojtaššáka. Tak príjemná atmosféra sa zažije skutočne málokde. Deň s úžasnými pedagogičkami s nesmierne láskavým prístupom k svojím deťom mi dobil baterky na hodne dlhú dobu.

Skvelí ľudia, dobrá nálada a detská zvedavosť predurčili zmysluplne strávený čas. Škola sa rozhodla pre tému “Úvod do arteterapie”. Trénovali sme na sebe samých, vo dvojiciach a skupinkách, aké široké môžu byť možnosti arteterapie. Rozprávala som o všestrannosti jej využitia, čo všetko ňou môžeme prebádať a aké cenné poznatky nám dokáže priniesť pri práci so zdravými i zdravotne znevýhodnenými deťmi.