október: Techniky arteterapie pre detiBratislava, 28. – 29. 10. 2018
Workshop Techniky arteterapie pre deti je voľným pokračovaním kurzu Využitie detskej kresby v arteterapii. Cieľom tohto kurzu je ukážka ďalších možných postupov, ako pracovať výtvarne s dieťaťom, a pritom sledovať terapeutický rozmer intervencie. Nestačí totiž len ovládať kresebnú diagnostiku emočného stavu dieťaťa a používať detskú kresbu ako diagnostický nástroj. Ak je potrebná ďalšia práca s detským klientom, je dobré vedieť ako na to.

Kurz bol koncipovaný spôsobom, aby sme si ukázali techniky určené rôznym vekovým kategóriám, deťom žijúcim v rôznych prostrediach, a cieľom bolo vniesť i niekoľko techník pre deti so zdravotným znevýhodnením. Všetky arteterapeutické techniky boli priebežne dopĺňané našimi obľúbenými aktivitami – artefiletickými.

Dovolím si tvrdiť, že kurz bol obohatením nielen arte aktivitami, ale i spontánnym zdieľaním rôznych ďalších techník, ktoré účastníci využívajú priamo na svojich pracoviskách.