Artefiletika do každej školy alebo Techniky artefiletiky na prvom stupni ZŠ