MTerapioMterapio je agentúra, ktorá pomáha organizovať vzdelávanie so zameraním na expresívne terapie a oblasť psychológie. Jej cieľom je rozšíriť obzory vo vzdelávacích procesoch a priniesť do sveta učenia nové alternatívne metódy. Prostredníctvom inovatívneho prístupu k vzdelávacím procesom, neustále rozvíja prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Cieľom každého vzdelávacieho podujatia je účastníkov posunúť v profesijnom, no i v osobnom raste.
Spolupracuje s odborníkmi z oblasti expresívnych terapií z rôznych európskych krajín. Je mojou veľkou cťou, že i ja sa môžem zaradiť medzi lektorov, ktorí v Mterapio rozširujú obzory, a to práve na poli arteterapie. Teším sa na vás!

www.mterapio.sk