AKREDITOVANÝ Výcvikový program v ARTEFILETIKE

AKREDITOVANÝ Výcvikový program v ARTEFILETIKE
 


 

Techniky artefiletiky pre deti

Techniky artefiletiky pre deti

 


 

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
 


Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

alebo
Prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti alebo Prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa