Zážitkové tvorenie pre deti od 2- 3 rokov

Artefiletika pre deti od 2,5 - 4 rokov


 

Sandplaying – Ako viesť klienta k sebapodpore a sebaprijatiu

Sandplaying - Ako viesť klienta k sebapodpore a sebaprijatiu


 

Sandplaying pri práci s dospelým klientom

Sandplaying pri práci s dospelým klientom


 

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky


 

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom