Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy, Banský Studenec 14. - 16. augusta 2015Arteterapia so zameraním na rozprávkové motívy, Banský Studenec 14. – 16. augusta 2015

Po workshope venovanom detskej kresbe, sme plynulo prešli k téme „Rozprávka v arteterapii“. Stretli sa u nás jedineční ľudia, ktorí mali chuť ukradnúť si čas len pre seba, načerpať energiu, či sa dozvedieť ako pracovať s rozprávkou v arteterapeutickej praxi. Ako sami priznali, až takú náramnú zábavu, sebapoznanie a oddych však nečakali.

Rozprávka predstavuje  možnosť stretnutia sa s vlastným nevedomím, predstavuje možnosť komunikovať s ním a poznávať ho. Reč rozprávok je medzinárodným jazykom, ktorému všetci, bez rozdielu kultúry, či rasy rozumejú. Reč metafor, analógií, asociácií, či symbolov. Rozprávka nám poskytuje emocionálny priestor, dostatočné sebapoznanie a zároveň i silu potrebnú na uskutočnenie zmien v živote.

Arteterapeutické aktivity, ktorých bolo najviac, sme venovali najmä sebareflexii, svojím emóciám, ťažobám i radostiam. Tak dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny až zádumčivý, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami. Arteterapeutické aktivity sme už tradične striedali aktivitami oddychovo-zábavnými artefiletickými.
Nebudem viac písať, slová sú zbytočné. Radšej opäť pripájam krátku galériu nášho krásneho rozprávkového workshopu a radi sa s vami uvidíme na ďalšom.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close