Využitie detskej kresby v arteterapii, Banský Studenec 7. – 10. 5. 2015