Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnostiTechniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti | 19.3.2018, Bratislava
Čitateľská gramotnosť je dnes nosným pilierom moderného vzdelávania. Čítanie zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie v každodennom živote. Komplexné zručnosti čitateľskej gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u detí poskytuje bežné vyučovanie v intenciách, ako ho poznáme dnes.

Využívanie vhodných techník artefiletiky vo vyučovacom procese je spôsob, ako deťom odkrývať nevídané možnosti čítania, ale i tvorivého písania. Dnešný workshop bol plný farebného tvorenia i za srdce chytajúceho premýšľania. Všetky dnes realizované techniky sú veľkou devízou práve pri stimulácií čitateľskej gramotnosti detí – a je jedno, či detí v predškolskom veku alebo pubertálnych stredoškolákov.