Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre detiTechniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti | Bratislava, 24.5. 2018

Je iste mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás vyhovuje niečo iné, no jednou z ciest, ako pootvoriť túto tajnú truhlicu deťom je práve artefiletika. Artefiletika je spôsob ako rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí so zreteľom na ich osobnostný rozvoj a sebapoznanie. Pri využívaní primeraných techník artefiletiky deti môžu pozitívne rozvíjať svoje vzťahy, poznávať, čo im je príjemné, a čo naopak, primeranejšie reagovať na konfliktné situácie či pracovať so svojimi emóciami.

Na kurze sme poukázali na dôležitosť sebapoznania už v detskom veku, ukázali sme si aktivity a dali odporúčania, ako primerane veku využívať výtvarnú hru s detským klientom na ceste sebarozvoja.