Rufusova – Vplyv artefiletiky na klienta s telesným postihnutím