Bielekova – Priateľské bytosti_artefiletická technika zameraná na zvládacie mechanizmy dieťaťa