Techniky arteterapie pre seniorov | 13.10.2017, Bratislava

Techniky arteterapie pre seniorov | 13.10.2017, Bratislava

Workshop Techniky arteterapie pre seniorov je voľným pokračovaným kurzu Arteterapia pri práci so seniormi, v ktorom sme si predstavili nové arteterapeutické techniky vhodné pri práci so seniormi. Kurz bol, ako obvykle, koncipovaný spôsobom, aby sme si ukázali rôznorodé techniky určené mentálne zdravým seniorom, no i tým, u ktorých sa rozvinula demencia, zmyslové poškodenie, či hendikep motoriky.

Dovolím si tvrdiť, že kurz bol obohatením nielen arte aktivitami, ale i spontánnym zdieľaním rôznych ďalších techník, ktoré účastníčky využívajú priamo na pracovisku.