Arteterapie pri práci so seniormi | 12.10.2017, Bratislava12.10.2017 Bratislava

Na workshope sme sa, ako obvykle, venovali rôznym oblastiam, s ktorými sa ľudia pracujúci so seniormi stretávajú. Prešli sme arte prácu so stále zdravými a aktívnymi seniormi, so seniormi, ktorí sú síce zdraví, no v silnom odpore pre akékoľvek aktivity, no taktiež prácu so seniormi, ktorí trpia demenciou či iným degeneratívnym ochorením mozgu.

Medzi účastníčkami boli opatrovateľky a sociálne pracovníčky, ktoré len sršali nadšením pre arteterapiu so seniormi. Bolo milé sledovať, ako sa mimovoľne rozprúdila diskusia, ako dievčatá medzi sebou zdieľali nápady a skúsenosti a ako sa rozhodli ostať spolu v kontakte i po skončení workshopu. Mne ostáva sa len tešiť takejto milej aktivite a plánovať nové a nové termíny kurzov.