20. – 21. januára 2017 , Bratislava

január: "Krátka" Arterapia

Workshop „Krátka ARTETERAPIA“ sa zameriaval na arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s klientom efektívne využiť, hoci aj pri obmedzenom čase. Prvoradým cieľom nebolo vytvorenie artefaktu, ktorý by sme precízne reflektovali a analyzovali, ale tvorba drobných výtvorov na rôzne témy, ktoré sa dajú vsunúť na hodine počas vyučovania, na záver komunity v psychiatrickom stacionári či tvorivých dielňach pre seniorov. Dané aktivity však môžu poskytnúť priestor pre odhalenie klientovej osobne významnej témy a ďalej s ňou pracovať alebo poslúžia ako forma relaxácie či abreakcie.
Okrem klasických výtvarných materiálov sme tvorili napríklad aj z priadze a novinkou bola tvorba z kociek cukru.

Inšpiratívnych momentov sme počas týchto dvoch dní zažili viac než dosť. Pokochajte sa zopár fotkami z našej galérie a nabudúce neváhajte prísť medzi nás 🙂