október: Deň s arteterapiouWorkshop: Deň s arteterapiou, 1. 10. 2016
Kto cítil chuť okúsiť silu arteterapie, mal možnosť prísť na workshop „Deň s arteterapiou“, ktorý sa konal v bratislavskej Dúbravke v Centre rodiny. Celý deň bol venovaný aktivitám, ktoré smerovali pohľad do svojho vnútra. Stavali sme najmä na sebareflexii ako na základnom kameni pomáhajúcich profesií. Zastávam totiž názor, že kto chce arte skúšať vo svojej práci, jednotlivými technikami by si mal aj sám prejsť. A to sa nám veru v túto krásnu slnečnú sobotu i darilo. Dôležitý proces tvorby bol chvíľami vážny až zádumčivý, chvíľami veselý a usmievavý. A rovnako to bolo aj s reflexiami.
Tento workshop bol úplne plný, preto sme vypísali nový termín. Ďalší deň s arteterapiou sa preto bude konať opäť, a síce 12. 11. 2016. Príďte okúsiť 🙂