MTerapio rok 2019

29. marca: Detská kresba ako nástroj diagnostiky