január: Využitie detskej kresby v arteterapii
apríl: Techniky artefiletiky na rozvoj grafomotoriky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
november: Techniky arteterapie pre deti


Techniky arteterapie pre deti

23. – 24. novembra 2018, Banská Bystrica


Techniky artefiletiky na rozvoj grafomotoriky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

14. apríla, 2018, Prešov

Po úspešnom pilotnom workshope s prepojením artefiletiky a grafomotoriky som s radosťou prijala pozvanie do Prešova. Celé podujatie organizačne zastrešovalo MTerapio, za čo štatutárke Monike patrí veľké ocenenie.

Prinášame zopár fotografií z workshopu, ktorý sa orientoval na stimuláciu grafomotoriky inými než bežnými postupmi, a ktorý sa nesmierne vydaril. Verím, že sa na východe opäť čoskoro stretneme.


Využitie detskej kresby v arteterapii

27. – 28. januára 2018, Banská Bystrica

Témou bystrického workshopu boli deti, respektíve ich výtvarná tvorba s presahom do diagnostiky emočného stavu a sociálneho sveta dieťaťa.

Počas víkendu sme trávili dosť času s výtvarnými diagnostickými metódami, ktoré je dobré si osvojiť, ak chceme pracovať s dieťaťom, ktoré je potenciálne agresívne, úzkostné, či deprivované. Na mnohých konkrétnych obrázkoch sa účastníčky učili spozorovať práve také znaky kresby, ktoré nám pomôžu viac sa priblížiť vnútornému svetu autora kresby.

Všetky techniky si účastníčky skúšali, samozrejme, na sebe. Pretože práve v kontexte vlastného zážitku, stretnutia s osobnou skúsenosťou, sa dokážeme viac priblížiť situáciám, ktoré sa odohrávali na obrázkoch detí.