Inštitút VaP rok 2019

22. júna: Deň s arteterapiou


25. – 26. januára: Detská kresba ako nástroj diagnostiky