Inštitút vzdelávania a pychológie je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie, rodinnej terapie a zdravého životného štýlu, ďalej príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, príprava a organizácia školení so zameraním na prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prácu s klientmi z domovov sociálnych služieb a ich zamestnancov a taktiež ochrana a podpora zdravia.

Je mi cťou, že i ja sa môžem zaradiť medzi lektorov, ktorí v Inštitúte vzdelávania a psychológie rozširujú obzory, a to práve na poli arteterapie a artefiletiky. Teším sa na vás!

Inštitút vzdelávania a pychológie je občianske združenie

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close