Artefiletiky v kontexte rapovej terapie, 14. 12. 2018


Detská kresba ako nástroj diagnostiky, 21. – 22. 9. 2018


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, 20. 8. 2018


Úvod do arteterapie, 22. 6. 2018